Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Afgelopen vrijdag 31 augustus 2007 is actiegroep “Behoud de Parel” gestart met een campagne om de bevolking van met name Grubbenvorst te informeren over de bouwplannen rondom Grubbenvorst.  De start is gemarkeerd met het plaatsen van grote spandoe-ken aan de A73 en de Venlose-weg (ter hoogte van Euroveen) en borden aan de andere toegangswegen naar Grubben-vorst. Het spandoek aan de A73 werd onthult door Monique Baggen, huisarts in Grubbenvorst.

Grubbenvorst wordt momenteel geconfronteerd met een zeer groot aantal plannen.
Een greep uit deze plannen:

Een varkensflat van 35.000 varkens;
een kippenflat van 1,3 miljoen kippen;
slachterijen;
een biovergistings-installatie;
een composteringsinstallatie;
een glastuin-bouwgebied van 145 ha met tuinbouwkassen tot 60 ha groot;
uitbreiding van de veiling ZON tot aan de kern van Grubbenvorst;
een zandverwerkingscentrale aan de Maas bij Grubbenvorst. Enzovoorts, enzovoorts…. 

Al deze plannen bij elkaar zullen tot gevolg hebben dat Grubbenvorst om-sloten wordt door agro-industriële activiteiten, dat het vrachtverkeer (transport, aan- en afvoer) enorm zal toenemen, de lucht op verschillende manieren zal worden vervuild (fijn-stof/stank) en dat het nu nog open landschap ernstig wordt aangetast.

Daarnaast be-staan tegen een aantal van de plannen (met name het Nieuw Gemengd Bedrijf en de Zandver-werkingscentrale) ook nog andere bezwaren. Met het plaatsen van de spandoeken geeft de actiegroep Behoud de Parel het startsein van een campagne die vooral bedoeld is om de bevolking te informeren over wat haar te wachten staat.

De komende periode gaan leden van de actiegroep de burgers in Grubbenvorst bezoeken om hen die informatie te verstrekken. Tegelijkertijd kan dan ook gepeild worden, hoe de bevolking denkt over die plannen in het algemeen en over specifieke plannen in het bijzonder.

Een ander initiatief van de actiegroep is het openen van een website. Ook deze website (www.behouddeparel.nl) heeft als doel, de burgers en de politiek te informeren. De website biedt iedereen de mogelijkheid te reageren op de plannen en de acties van de actiegroep en via de site kunnen mensen de actiegroep informatie geven over zaken die te maken hebben met de plannen.

De actiegroep biedt tenslotte ondersteuning aan andere organisaties die zich met de problematiek rondom Grubbenvorst bezig houden. Zo werkt ze waar mogelijk samen met de actiegroep tegen de zandverwerkings-centrale (CVI Raaeind) in Grubbenvorst en biedt ze ondersteuning aan de organisatie van een informatie- en discussieavond over het Nieuw Gemengd Bedrijf (één van de plannen) op donderdag 6 september, een initiatief van de werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg.

 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel