Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Bulgarije is een tekort aan personeel in de agrarische sector ontstaan.

Het gaat dan om zowel hooggeschoold agrarische personeel als om bijvoorbeeld bestuurders voor een trekker. Van de 6.500 Bulgaren die elk jaar een agrarisch diploma behalen, vertrekt bijna de helft naar het buitenland. Belangrijkste reden daarvoor is het vertrek van Bulgaren naar West-Europa, waar de lonen veel hoger liggen.

Het Bulgaarse bedrijfsleven roept de overheid op maatregelen te nemen, door het bijvoorbeeld gemakkelijker te maken niet-Europese werknemers in dienst te nemen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Kelly Lubbers, 13-8-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel