Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het CDA heeft haar uit 2005 stammende belofte om groener en duurzamer te worden nog niet waargemaakt. In de debatten geven economische en landbouwbelangen nog steeds de doorslag, aldus diverse natuur- en milieuorganisaties. Hoewel delen uit het CDA-manifest 'Om een gezond, veilig en leefbaar klimaat' zijn overgenomen in het regeerakkoord, is er bij de partij zelf weinig van terug te zien, stellen de organisaties.

Zo meldt directeur Mirjam de Rijk van de stichting Natuur en Milieu dat het groene karakter nauwelijks zichtbaar is. Natuurmonumenten geeft aan "niet veel goeds bij het CDA" te bespeuren. Directeur Jan Jaap de Graeff: de partij neemt standpunten van landbouworganisatie LTO 'klakkeloos' over, zonder acht te slaan op natuurbelangen. Milieudefensie verwijt het CDA eveneens een "gebrek aan gevoel voor urgentie" op milieugebied.

De organisaties stellen dat het CDA niemand heeft die als een inspirerend 'groen' gezicht geldt. Premier Balkenende bemoeit zich nauwelijks met het onderwerp. Ook voormalig CDA-staatssecretaris van milieu, de huidige fractievoorzitter Pieter van Geel, is onvoldoende zichtbaar.

(Bron: Nederlands Dagblad, 03/09/08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel