Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Nederlands landschap moet mooi en open blijven, vindt het kabinet. Het trekt er aardig wat beleidsregels en ettelijke miljoenen euro’s voor uit.Dat blijkt uit de begroting voor 2009 van het ministerie van Vrom. Het kabinet lijkt zo de trend om ruimtelijk beleid meer te decentraliseren te willen keren.

Voor uitvoering van het programma Mooi Nederland is komend jaar 9,5 miljoen euro beschikbaar, tegen 3 miljoen euro dit jaar. Het geld is bestemd voor projecten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit; inpassing van windmolens; sanering van bedrijventerreinen en verspreid liggende kassen.

Minister Jacqueline Cramer heeft zich ten doel gesteld in 2009 zo’n 200 hectare versnipperd glas op te ruimen. Naast de glastuinbouw wil het ministerie de niet-grondgebonden landbouw meer concentreren.

Vrom heeft de komende drie jaar 15 miljoen euro gereserveerd voor het realiseren van ‘natuurlijke klimaatbuffers’. Dat zijn gebieden die Nederland klimaatbestendiger maken, zoals overloopgebieden of gebieden waar de verdroging wordt tegengegaan.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 16-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel