Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De land- en tuinbouw is de sector waar het vaakst gebruik wordt gemaakt van malafide uitzendbureaus die buitenlanders inhuren. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Research voor Beleid, dat is gemaakt in opdracht van de Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU).

Het aantal malafide bedrijven is de afgelopen jaren redelijk constant met ongeveer 2.000. Maar het aantal mensen – vaak Polen, Bulgaren en Roemenen – dat door die bureaus wordt uitgebuit neemt toe. Volgens het onderzoek zijn vorig jaar meer dan 100.000 mensen slachtoffer geworden van malafide uitzendbureaus.

Het gaat dan om te laag loon, niet afdragen van sociale premies, het ontbreken van een reservering voor vakantiegeld, geen afdracht voor pensioenen, tekortschietende huisvesting en te hoge afdrachten voor huisvesting en transport.

Voorzitter Wouter Waleson van de SNCU zegt dat verscherpte inspectie door de controleurs van SNCU en de arbeidsinspectie kan helpen de misstanden te bestrijden. Hij juicht toe dat bedrijven die malafide bureaus inhuren financieel aansprakelijk gesteld kunnen worden, zoals de regering heeft voorgesteld. Waleson bepleit betere samenwerking tussen verschillende diensten die controles uitoefenen op de uitzendsector.

Waleson constateert dat de land- en tuinbouw "de sector is die op de eerste plaats staat van de verdrietige ranglijst van gebruikers van malafide bureaus. In het algemeen kun je zeggen dat het gaat om sectoren met veel kleine bedrijven, met veel ongeschoold werk en lage marges. Daar hoort de land- en tuinbouw bij."

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jan Braakman, 22-9-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel