Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Raad van State heeft een organisatie uit Amsterdam niet ontvankelijk verklaard in hun bezwaren tegen plannen in Limburg, die schade toe zouden brengen aan het milieu. De groep zou geen "belamghebbende" zijn, volgens de Raad van State.

Geen bezwaar indienen als je bezwaar hebt tegen plannen omdat ze slecht zijn voor het milieu
Heb je idealen, bijvoorbeeld een schoon en leefbaar milieu verwezenlijken in Nederland, dan zou je geen belanghebbende zijn, volgebns de Raad van State. Een vreemde uitspraak. Immers, de groep die de Raad van Staten nu niet ontvankelijk heeft verklaard, heeft in haar doelstelling staan aantasting van het milieu, waar dan ook in Nederland, aan te vechten. In een artikel in Dagblad de Limburger (zie bijlage) geeft Gedeputeerde Driessen als commentaar dat hij blij is met de uitspraak van de Raad van Staten, want naar zijn idee zouden "notoire bezwaarmakers, die geen belang hebben" niet mogen procederen. Driessen ten voeten uit.

Geen bezwaar indienen als je bezwaar hebt tegen slechte plannen in je omgeving
Als burgers bezwaren maken tegen plannen in hun omgeving, die de leefbaarheid ernstig aantasten, wijst de politiek meteen beschuldigend naar diezelfde burgers, die zouden lijden aan het zogenaamde "NIMBY-syndroom". "Not in my backyard" (niet in mijn achtertuin) zou getuigen van een slechte motivatie om bezwaar aan te tekenen! De overheid heeft zelfs een wet in het leven geroepen die deze "nimby-mogelijkheid" uit wil sluiten. Onlangs stelde Peter Smeets van Alterra uit Wageningen nog dat Grubbenvorst maar verplaats moest worden ten gunste van megastallen en dat daarvoor de nimby-procedure toegepast kon worden. Een procedure die ook in Schinveld is toegepast om daar de bomen te kunnen kappen, waar geheel Schinveld op tegen was...

Waarom naar de rechter?
Waarom gaan burgers eigenlijk naar de rechter? Omdat ze bezwaren hebben tegen een bepaalde ontwikkeling. Je gaat niet naar de rechter voor je lol, maar omdat je je zorgen maakt om een bepaalde reden. En in de meeste gevallen nemen de bestuurders en/of de politici die zorgen niet al te serieus of vinden ze andere - heel vaak economische - belangen van een hoger niveau dan de zorgen om de leefbaarheid bij burgers. In zulke situaties kun je eigenlijk niets anders dan naar de rechter stappen. En wat blijkt dan toch nog vrij regelmatig: de gemeentelijke, provinciale of rijksoverheid laat plannen toe, die niet voldoen aan de regels (wetten) die ze daar zelf voor uitgevaardigd hebben.

Behoud de Parel natuurlijk wel belanghebbende
Organisaties als de Milieufederatie in Limburg en Behoud de Parel in Grubbenvorst hoeven zich - op dit moment - minder zorgen te maken, omdat die zich op meerdere fronten met het milieu bezighouden en pas als laatste redmiddel naar de rechter stappen. Wat Behoud de Parel betreft richten zij zich niet alleen op het Nieuw Gemengd Bedrijf, maar ook op de Zandverwerkingscentrale aan de Maas in Grubbenvorst, de uitbreiding van de veiling, Californië, Trade Port Noord en ga zo maar door. Allemaal plannen die de leefbaarheid voor de Grubbenvorstenaren aantasten.

In de bijlagen staat een opiniebijdrage van de jurist Valentijn Wösten, expert op juridisch milieugebied en derhalve vaak betrokken bij procedures met betrekking tot aantasting van milieu en natuur ten aanzien van het niet ontvankelijk verklaren van milieugroeperingen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel