Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een grote meerderheid van de Nederlanders vindt het niet erg dat landbouwgrond wordt omgezet in natuur. Slechts 22 procent is negatief over deze ontwikkeling. Dat blijkt uit het rapport "Het platteland van alle Nederlanders" van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over beleving en gebruik van het platteland. Het SCP ondervroeg tweeduizend Nederlanders van 15 jaar en ouder. Het eindrapport Het platteland van alle Nederlanders werd gisteren overhandigd aan minister Gerda Verburg.

Naast de voedselproductie op het platteland vinden veel Nederlanders de ontwikkeling van nieuwe natuur erg belangrijk. Vooral de teruggave van de natuurlijke loop aan rivieren wordt als zeer positief gezien. Ongeveer de helft van de ondervraagden is positief over het omzetten van landbouwgrond in natuur. Een aanzienlijke groep, bijna 30 procent staat hier neutraal tegenover. De rest vindt deze ontwikkeling negatief.

Het SCP vindt deze uitslag opmerkelijk, gezien de (vermeende) weerstand tegen het opofferen van landbouwgrond. Driekwart van de Nederlanders is negatief over de bouw van nieuwe woningen of aanleg van bedrijventerreinen.

Het onderzoek van het SCP laat ook zien dat stedelingen een 'jaren vijftig'-beeld van het platteland hebben. Ze denken niet aan bio-industrie, hoogspanningsmasten en windmolens, maar aan koeien in de wei, hechte gemeenschappen en ouderwetse gezelligheid.

Bijna één op de drie stedelingen zegt ooit naar het platteland te willen verhuizen. Uit cijfers blijkt dat zo'n tien procent de kans grijpt zodra die zich voordoet. Jaarlijks trekken ruim 160.000 mensen van de stad naar het platteland. Minister Verburg schrok van dat hoge cijfer.

De CDA-bewindsvrouw wil niet dat een run op het platteland zal leiden tot een flinke toename van het aantal nieuwe woningen daar. Wel vindt zij een goed niveau van voorzieningen op het platteland belangrijk.

De 6,2 miljoen mensen op het platteland zijn bijna allemaal tevreden met de woonomgeving en de woning, maar ze hebben ook oog voor de problemen die ontstaan door vergrijzing, het gebrek aan voorzieningen en de afname van vrijwilligerswerk. Jaarlijks zoeken zo'n 150.000 'plattelanders' hun heil in de stad. Het gaat vooral om jongeren zie verhuizen vanwege studie. Een deel van hen keert niet terug.

In het rapport geven de tweeduizend ondervraagden het landschap een rapportcijfer van 7,4. Dit was in een eerder onderzoek een 7,3. Het is de ambitie van Verburg om dat cijfer van jaar tot jaar wat op te krikken.

(Bron: ANP en Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 20-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel