Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DEN BOSCH - De GGD vreest dat er niets terecht komt van het versneld opstarten van een grondig onderzoek in Brabant naar de risico's van de intensieve veehouderij voor de gezondheid van omwonenden. ,,Nadat wij hiervoor al in september een voorstel hebben gedaan aan de gemeenten, schoof de provincie deze zaak door naar het ministerie van LNV. Wat er vervolgens gebeurt, blijft onduidelijk", signaleert Henk Jans van het bureau gezondheid milieu & veiligheid van de GGD'en in Brabant en Zeeland. Jans vindt dat de overheden in Brabant hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen om te laten zien dat zij de zorgen van burgers over de consequenties van megastallen serieus nemen. ,,Het gaat hier niet alleen om onderbuikgevoelens en het speelt niet alleen in Boekel, maar op vele plaatsen in Brabant en andere provincies met hoge veeconcentraties."

In Boekel sloeg kort geleden de vlam in de pan toen plaatselijke huisartsen opriepen tot verzet tegen megastallen. Volgens hen zijn de gezondheidsrisico's hiervan nooit goed onderzocht. Zij verweten de gemeente en GGD tijdens een informatie-avond ten onrechte geruststellende taal te hebben gesproken.

In reactie hierop geeft de GGD in een brief aan de gemeente en aan provinciebestuurder Paul Rüpp aan dat met name de blootstelling van mensen aan fijn stof in de nabijheid van stallen snel moet worden onderzocht. Jans: ,,Wij denken aan metingen gedurende anderhalf jaar, op meerdere plaatsen in Oost-Brabant bij zowel bestaande veehouderijen als nieuw gebouwde megastallen. Zo'n ingewikkeld onderzoek moet gebeuren door een gerenommeerd instituut en kost daarom ten minste 300.000 euro. Dat dient vervolgens over een aantal jaren te worden herhaald om een betrouwbaar tijdsbeeld van de ontwikkelingen te kunnen schetsen." Het geld hiervoor moet volgens de GGD-arts van de gemeenten en mogelijk ook van de provincie komen.

Opvallend in de brief van Jans is, dat hij tegen de beweringen van veel bestuurders (provinciaal en gemeentelijk - in Limburg) in stelt - in navolging van professor Peter Groot Koerkamp - dat men de fijn stof met de huidige technieken slechts voor 30 tot 40% uit de lucht kan halen en dat problemen aan de luchtwegen geconstateerd worden, die waarschijnlijk terug te voeren zijn op de uitstoot van fijnstof door de nu al bestaande agrarische bedrijven.

Jans: ,,Hoe langer je met zo'n onderzoek wacht, hoe groter de druk van burgers op de politiek wordt om megastallen te blokkeren. Terwijl verspreide uitbreidingen van bedrijven best eens schadelijker kunnen zijn voor de volksgezondheid dan goed geoutilleerde megastallen in landbouwontwikkelingsgebieden. Mits die daar niet te dicht op elkaar komen te staan, om verspreiding van infectieziekten te voorkomen. Ook dat moet goed bekeken worden."

(Bron: Brabants Dagblad, Ron Lodewijks, 5-12-'08)

Behoud de Parel