Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Werkgroep in reactie op MER: Nieuw Gemengd Bedrijf is tragedie voor boeren!

Projecten & onderwerpen: 

BiggetjeDe SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg heeft een notitie gestuurd naar de provincie over het voornemen in Horst aan de Maas een zogenaamd “Nieuw Gemengd Bedrijf” (NGB) te vestigen. In de notitie gaat de werkgroep in op de gevolgen van vestiging van dit bedrijf.

Inspraaknota SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg (m.b.t. Startnotitie milieu-effectrapport Nieuw gemengd bedrijf)

Projecten & onderwerpen: 
Hierbij maken we van de gelegenheid gebruik om onze visie en opmerkingen ten aanzien van het Nieuwe Gemengde Bedrijf in Horst aan de Maas in te dienen als reactie op de Starnotitie die door de provincie Limburg is vrijgegeven op 13 oktober 2006.

Gemeenteraad Horst aan de Maas houdt interpellatiedebat over Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Bio-industrie
In de raadsvergadering van 14 november jl. is een interpellatiedebat gevoerd over het Nieuw Gemengd Bedrijf, een initiatief van een aantal ondernemers om nabij de Witveldweg in Horst een bedrijf te realiseren waarin 33.000 varkens en ruim 1,2 miljoen kippen moeten worden gehuisvest.

Interpellatiedebat in de gemeenteraad van Horst aan de Maas van 14 november 2006, aangevraagd door Thijs Coppus (SP)

Projecten & onderwerpen: 
14november 2006 is in de gemeenteraad van Horst door een aantal burgers gebruik gemaakt van het spreekrecht om te spreken over de vestiging van een zogenaamd "Nieuw Gemengd Bedrijf". Directe aabnleiding voor de burgers om in te spreken was het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over het zelfde onderwerp.In onderstaande de notulen van de raadsvergadering met betrekking tot het Spreekrecht en het Interpellatiedebat.

INHOUD:
1. Opening, Mededelingen, Presentatie, Agenda en loting volgnummer;
2. Uitoefening spreekrecht;
3. Interpellatiedebat nieuw gemengd bedrijf.

Verslag van de informatieavond over de Startnotitie MER Nieuw Gemengd Bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Zie bijlage

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB