Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Provincie Limburg heeft NGB onterecht een vergunning gegeven in het kader van de natuurbescherming

Projecten & onderwerpen: 

De provincie Limburg heeft Kuijpers Kip - partner in het het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestverwerkingsinstallatie en een slachterij) - onterecht een vergunning gegeven in het kader van de natuurbescherming. Dat stelt Valentijn Wösten, die als jurist onder andere Behoud de Parel bij staat in haar juridische strijd tegen de komst van het NGB.

Binnenkort uitspraak rechter over vergunningverlening aan kippenstallen NGB

Projecten & onderwerpen: 

Op 5 juli 2016 werd de tweede zitting bij de rechtbank Limburg gehouden over het de door de proivincie verleende omgevingsvergunning voor het kippengedeelte van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Het pluimveebedrijf (1,2 miljoen kippen!), de slachterij en de bio-energiecentrale (BEC) van Kuijpers Kip aan de Witveldweg in Grubbenvorst heeft al vanaf 2007 te maken met het verzet van de inwoners van vooral Grubbenvorst, maar ook uit Lottum, Melderslo en Horst, daarbij ondersteunt door vereniging Behoud de Parel.

Dinsdag 5 juli rechtszaak tegen Omgevingsvergunning voor Kuijpers Kip (Nieuw Gemengd Bedrijf)

Projecten & onderwerpen: 

Op dinsdag 5 juli a.s. om 13.00 uur is er een zitting bij de Rechtbank van Roermond i.v.m. de ongevingsvergunning voor Kuijpers Kip. Kuijpers Kip maakt onderdeel uit van het NIeuw Gemengd Bedrijf, dat gepland is nabij Grubbenvorst (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een mestverwerkingsinstallatie, slachterij en composteerderij).

Behoud de Parel afwijzend over verzoek NGB om te stoppen met acties

Projecten & onderwerpen: 

Het bestuur van vereniging Behoud de Parel is door de initiatiefnemers van het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij, een composteerderij en een mestverwerkingsinstallatie) uitgenodigd om op 21 september 2015 met hen in gesprek te gaan. Omdat Behoud de Parel in principe met iedereen in gesprek gaat over de komst van de gigastallen van het NGB, met de gemeente, met omwonenden, met andere belangengroepen en dus ook met de initiatiefnemers van het NGB, is de uitnodiging aanvaard.

Vergunning NGB in kader Natuurbeschermingswet ter discussie bij Raad van State

Projecten & onderwerpen: 

Op 22 december vond in Den Haag bij de Raad van State de zitting plaats over de Nb-wetvergunning, die de provincie verleent heeft aan het Nieuw Gemengd Bedrijf en dan met name voor de kippenstallen (1,2 miljoen kippen, een mestvergistingsinstallatie, een slachterij en een composteerderij). Aan de orde was het beroep dat onder andere Behoud de Parel heeft ingesteld tegen de vergunningverlening (zie bijlage).

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB