Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gemeenteraadscommissie “Ruimte” bespreekt brief Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 
In een brief aan de gemeenteraad (zie eerder artikel op deze website) verwijst Behoud de Parel naar onderzoek waaruit blijkt dat mensen in de buurt van een megastal met kippen of varkens meer stankoverlast hebben en daardoor meer gezondheidsklachten (o.a. chronische stress). De negatieve effecten nemen toe naarmate het aantal dieren groter is. Een ander onderzoek heeft al aangetoond dat de ervaren geurhinder veel groter is dan eerder door de overheid berekend.

Raad van State geeft Behoud de Parel voor tweede keer gelijk

Projecten & onderwerpen: 

Voor de tweede keer dit jaar geeft de Raad van State Behoud de Parel gelijk waar het gaat om haar bezwaren tegen de plannen van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) en dan met name waar het gaat om de varkensstallen (35.000 varkens). Maar - met een aantal aanpassingen - wordt het bedrijf wel in de gelegenheid gesteld haar plannen verder door te voeren.

Behoud de Parel vraagt gemeente en provincie te stoppen met gigastal

Projecten & onderwerpen: 

Vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst heeft de gemeenteraad van Horst aan de Maas en Provinciale Staten van Limburg gevraagd te stoppen met het ondersteunen van het Nieuw Gemengd Bedrijf dat een gigastal wil bouwen voor 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie. De vereniging dient dat verzoek in naar aanleiding van recente wetenschappelijke onderzoeken, waaruit blijkt dat de Intensieve Veehouderij negatieve effecten heeft op de gezondheid van omwonenden.
 

Ondernemers megastal praten met investeerders

Projecten & onderwerpen: 

Ondernemers die in Grubbenvorst het Nieuw Gemengd Bedrijf  (NGB) willen bouwen, zijn aan het onderhandelen met nieuwe investeerders.Dat meldt Streekomroep Reindonk op haar website, daarbij verwijzend naar het Financiële Dagblad. Die bron stelt dat de veehouders onder andere gesprekken voeren met ABN Amro over een krediet voor het project. Het gaat om een investering van €20 miljoen, alleen al voor het kippendeel van de farm.

Zitting Raad van State over milieuvergunning Nieuw Gemengd bedrijf

Projecten & onderwerpen: 

Op maandag 30 maart om 13.00 uur vindt in Den Haag de zitting plaats van de Raad van State in verband met het beroep van Behoud de Parel en omwonenden van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB: 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstalatie) tegen het verlenen van een milieuvergunning voor Heideveld BV, het varkensgedeelte van het NGB.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over het NGB