Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Natuurorganisaties manen de provincie Limburg snel werk te maken van stikstofreductie

Projecten & onderwerpen: 

In een recente brief aan de Statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur benadrukken een aantal milieuorganisaties, waaronder de Natuur en Milieufederatie Limburg, waar vereniging Behoud de Parel bij is aangesloten, dat een snelle en forse verlaging van de stikstofuitstoot nodig is voor succesvol natuurherstel in onze provincie.

Handhavingsverzoeken tegen ‘PAS-melders’

Projecten & onderwerpen: 

Mobilisation (MOB) en vereniging Leefmilieu - organisaties waar vereniging Behoud de Parel veel mee samenwerkt - hebben in de afgelopen maanden in vier provincies handhavingsverzoeken ingediend betreffende zogeheten ‘PAS melders’.

Sinds 2015 zijn onder het PAS duizenden bedrijven op basis van een melding uitgebreid ten koste van de natuur. De provincies hebben aangekondigd alle bedrijven zonder natuurvergunning alsnog een vergunning te willen geven op basis van salderen. De twee organisaties stellen dat dit onmogelijk is met de nieuwe stikstofwet.

Vervolgvragen SP over Mestverwerkingsfabriek nabij Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 

Yolanda Claessens, lid van Provinciale Staten van Limburg voor de SP, is niet tevreden met de antwoorden van Gedeputeerde Staten op haar vragen over de Mestverwerkingsfabriek van RMS nabij Grubbenvorst. Reden voor SP'er Claessens om vervolgvragen te stellen (zie bijlage).

Einde aan subsidie voor mest­ver­gisters

Projecten & onderwerpen: 

Aan de Horsterweg nabij Grubbenvorst bestaan plannen om de grootste mestverwerkingsfabriek van Nederland neer te zetten. De buurt heeft samen met Behoud de Parel een juridische procedure aangespannen tegen de plannen. De buurt en Behoud de Parel worden wellicht geholpen door een uitspraak van de Tweede Kamer bij de Algemene Beschouwingen, waardoor de subsidie voor mestvergisting afgeschaft wordt.

B&W Horst aan de Maas blijft treuzelen bij controle op Intensieve Veehouderij

Projecten & onderwerpen: 

Het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas blijft treuzelen in het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de controle op de Intensieve veehouderij (IV). In de gemeenteraadsvergadering van 7 september 2021 werd dat aan de orde gesteld door SP-raadslid Michael Van Rengs. Hij vroeg waarom het college van B&W een snellere alternatieve aanpak die Behoud de Parel had voorgesteld niet overnam. Het antwoord van de verantwoordelijk wethouder stelde teleur. B&W blijft bij haar eigen – trage – aanpak.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over ontwikkelingen elders