Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Antibioticaresistente bacteriën in Nederlands oppervlaktewater in veeteeltrijk gebied

In oppervlaktewater en slib in veeteeltrijk gebied komen hoge percentages bacteriën voor die resistent zijn tegen een of meerdere antibiotica. Dit blijkt uit verkennend onderzoek van het RIVM. De herkomst van deze bacteriën in het onderzochte gebied is in deze studie niet onderzocht. Wel zijn er aanwijzingen dat ten minste een deel van de bacteriën afkomstig is uit mest van nabijgelegen veeteeltbedrijven.

Wakker Dier: "Commissie-Van Doorn komt nu al zijn afspraken niet na".

Projecten & onderwerpen: 

In het vorig jaar gepresenteerde rapport van de commissie die in opdracht van Provinciale Staten van Brabant de intensieve veehouderij onder de loep nam, staat dat in 2020 alleen nog duurzaam vlees wordt geproduceerd. Supermarktketens en boerenorganisaties hebben hier een handtekening onder gezet om dit ook in de praktijk waar te maken.

BUND wijst op ESBL's en MRSA op Duits pluimveevlees

Projecten & onderwerpen: 

De Duitse natuur- en miliebeschermingsorganisatie BUND wijst op antibioticaresistente bacteriën die op pluimveevlees in Duitse supermarkten wordt aangetroffen. De organisatie onderzocht 20 monsters van pluimveevlees dat in supermarkten in Berlijn, Hamburg, Köln, Nürnberg en in de regio Stuttgart werd gekocht. Op 10 monsters werden kiemen van ESBL producerende bacteriën gevonden. Twee monsters bevatten de ziekenhuisbacterie MRSA.

Onderzoek rol dierenarts als poortwachter antibioticagebruik

Projecten & onderwerpen: 

UTRECHT – De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft in 2010 en 2011 onderzoek gedaan naar de rol die dierenartsen kunnen vervullen om het gebruik van antibiotica in de varkenshouderij terug te dringen. De conclusies zijn niet mals. Uit het rapport ‘Poortwachter 2010′ blijkt dat 50 procent van de antibiotica preventief is ingezet, waarvan driekwart in de vorm van koppelbehandeling. Daarbij krijgen zowel zieke als gezonde dieren het middel toegediend.

Effect minder antibiotica moeilijk te berekenen

Projecten & onderwerpen: 

Den Haag – Het is lastig te kwantificeren wat de financiële effecten zijn van een verminderd antibioticagebruik in de intensieve veehouderij.

Het onderzoeksinstituut LEI heeft voor de vleeskuikenhouderij en de vleesvarkenshouderij gekeken naar groepen van bedrijven met de hoogste en de laagste antibioticakosten. Uit de LEI-gegevens blijkt dat vleeskuikenbedrijven met de hoogste antibioticakosten een duidelijk lagere voederconversie scoren.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Berichten over MRSA/ESBL