Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nieuwsbrief vereniging "Behoud de Parel", Jaargang 3 nummer 3

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de acties van “Behoud de Parel"in 2009.

Lees de gehele brief in de bijlage.

Nieuwsbrief 9

Projecten & onderwerpen: 

Er komt een spannende tijd aan. Op 12 februari aanstaande wordt in de gemeenteraad van Horst aan de Maas een besluit genomen over de inrichting van het LOG Witveld en of daar ruimte is voor het NGB. En er zit een onderzoeksrapport aan te komen van Blink Milieu Advies over de duurzaamheid van het NGB. Voor het college is dit onderzoek bepalend voor hun besluit definitief door te gaan met het NGB of daar maar mee te stoppen.

Nieuwsbrief 8

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de acties van “Behoud de Parel” die sinds de vorige nieuwsbrief uitgevoerd zijn. Het gaat dan met name om het aanbieden van 2515 handtekeningen aan Burgemeester Van Rooij van Horst aan de Maas, de acht “Parels” die gebruik gemaakt hebben van het inspreekrecht bij de raadsvergadering van 11 december 2007 en de reactie van Behoud de Parel op uitspraken van Limburgs Gedeputeerde Ger Driessen uit Hors over de manier waarop “Behoud de Parel actie voert.

Nieuwsbrief 7

Projecten & onderwerpen: 

In deze wordt u geïnformeerd over de acties van “Behoud de Parel” die sinds de vorige nieuwsbrief uitgevoerd zijn van bijvoorbeeld André Vollenberg (vernietigen lidmaatschap LLTB) en de handtekeningenactie onder artsen in Noord-Limburg, het succes van Ger Wijnhoven met betrekking tot Trade Port Noord, het vervolgoverleg dat plaats heeft gevonden met onder andere wethouder Litjens en overleg met de Dorpsraad van Grubbenvorst.

We informeren u ook over nieuwe normen met betrekking tot fijnstof, zoals die vastgelegd zijn door de Europese Unie.

Nieuwsbrief 6

Projecten & onderwerpen: 

In deze uitgebreide nieuwsbrief kunt u lezen over de acties van “Behoud de Parel” en de eerste successen. Verder informeren wij u over het overleg dat plaats heeft gevonden met onder andere wethouder Litjens. Maar ook geven wij u een kort overzicht van wat er zo al gebeurd rondom de zaken waar Behoud de Parel zich mee bezig houdt.
Kortom: wij hopen dat u weer een interessante nieuwsbrief voorgelegd krijgt.

Lees de complete nieuwsbrief in de bijlage.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuwsbrieven