Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nieuwsbrief 5

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de eerste ludieke actie van Actiegroep “Behoud de Parel”: het onthullen van een spandoek aan de A73. Ook de tekst die uitgesproken is bij de onthulling, treft u in deze nieuwsbrief aan.
Met het onthullen van het spandoek is “Behoud de Parel” gestart met een campagne om “Grubbenvorst” te informeren. In het artikel over de stickeractie (“STICKER JE MENING NAAR BUITEN”) leest u over de volgende stap in de campagne.

Nieuwsbrief 4

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de informatie- en discussieavond van 6 september in ’t Haeren (Grubbenvorst), waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd.

Verder kunt u lezen over de eerste ludieke actie van Actiegroep “Behoud de Parel”, die op stapel staat. Met de ludieke actie – het onthullen van een spandoek aan de A73 – start “Behoud de Parel” een campagne om de bevolking van Grubbenvorst te informeren.

Lees de volledige nieuwsbrief in de bijlage.

Nieuwsbrief 3

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over een tweetal brieven die Actiegroep “Behoud de Parel” gestuurd heeft aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas en het College van GS van de Provincie Limburg. De raadsleden en de Provinciale Statenleden hebben inmiddels ook een afschrift ontvangen van deze twee brieven.

Lees de volledige nieuwsbrief in de bijlage.

Nieuwsbrief 2

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief kunt u lezen over de tweede bijeenkomst van de Grubbenvorstenaren die zich opgegeven hebben om een bijdrage te leveren aan de activiteiten om Grubbenvorst “open” te houden.

Lees de volledige nieuwsbrief in de bijlage.

Nieuwsbrief 1

Projecten & onderwerpen: 

In deze nieuwsbrief kunt u in het eerste artikel lezen over de eerste bijeenkomst van de Grubbenvorstenaren die zich opgegeven hebben om een bijdrage te leveren aan de activiteiten om Grubbenvorst “open” te houden.
In een tweede artikel wordt een impressie gegeven van de informatiebijeenkomst over alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, georganiseerd door de Dorpsraad van Grubbenvorst.
In het derde artikel kunt u wat informatie lezen over hoe er verder contact onderhouden wordt met de mensen in Grubbenvorst.

Lees de hele nieuwsbrief in de bijlage.

Pagina's

Behoud de Parel
Abonneren op RSS - Nieuwsbrieven