Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten organiseert samen met de SP Horst aan de Maas een openbare informatieavond over arbeidsmigratie onder het motto “Wonen, werken, leefbaar(heid) in Horst aan de Maas”. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 23 augustus in de kantine van voetbalclub Sparta aan de Luttelseweg 26 in Sevenum.

Als sprekers zijn Monique Kremer (voorzitter Adviesraad Vreemdelingen-zaken), Bart van Kent (Tweede Kamerlid), Roy Bouten (wethouder Horst aan de Maas) en Anna Laczewska (beleidsmedewerker FNV) uitgenodigd. De avond wordt geleid door Paul Geurts, voorzitter van de Werkgroep, die ter inleiding kort in zal gaan op de conclusies uit een onderzoek onder de burgers van Horst aan de Maas over arbeidsmigratie.

De gastsprekers gaan in op de mogelijkheden om arbeidsmigratie beter te reguleren. Nog onlangs gaf de Arbeidsinspectie aan dat er in Nederland een stop moet komen op tewerkstelling van arbeidsmigranten, mede in verband met de problemen op gebied van huisvesting en de omstandigheden op de werkvloer. Prognoses laten zien dat de komende acht jaren tijdens de piek een kwart van de bevolking van Horst aan de Maas zal bestaan uit arbeidsmigranten.

Bart van Kent zal ingaan op een voorstel van SP en Christen Unie waarin de komst van arbeidsmigranten beter gereguleerd wordt. Monique Kremer gaat in op de adviezen van de Adviesraad Vreemdelingenzaken inzake arbeidsmigratie aan de regering. En Anna Laczewska gaat als beleidsmedewerker van de FNV in op de situatie van arbeidsmigranten. Wethouder Roy Bouten gaat in op hoe vanuit de gemeente gewerkt wordt aan het creëren van een betere balans tussen de belangen van werkgevers, arbeidsmigranten en burgers (m.n. omwonenden van huisvestingslocaties).

Na een korte pauze is het woord aan de zaal, die de gastsprekers vragen kan stellen en met hen in discussie kan gaan over de voorgestelde ideeën over het reguleren van arbeidsmigratie, huisvesting en arbeidsomstandigheden.

De openbare informatieavond in de kantine van Sparta (Luttelseweg 26, Sevenum) start dinsdagavond 23 augustus om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel