Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Alom is de kennis aanwezig die ons doet inzien dat het met de aarde niet zo best gesteld is. Dat inzicht - mag je hopen - opent de weg om serieus te zoeken hoe te ontsnappen om een wereldwijde catastrofe. Inmiddels is ook het inzicht gemeengoed geworden dat de abominabele toestand waarin de aarde nu verkeert voor het overgrote deel te wijten is aan de wijze waarop de westerse wereld is om gegaan met bodem, lucht en water. Een stevig aandeel hierin komt voor rekening van de agrarische sector.

Het opdrijven van de productie van de bodem met behulp van kunstmest en het inzetten van pesticiden en de immense schaalvergroting bij het houden van slachtdieren en het almaar uitbreiden van melkvee en met het opdrijven van de melkproductie, zijn verworden tot vijanden van de aarde.

Inzichten om te komen tot transformatie naar gezonde vormen van landbouwbedrijven zijn inmiddels volop voor handen. Kom op, verantwoordelijken, voor deze transformatie. Als de agrarische sector toekomst wil houden dan zal de kwetsbaarheid van de aarde weer leidinggevend moeten worden voor het handelen.

De pieren zitten te wachten om hun bijdrage te mogen leveren om weer tot een gezond bodemleven te komen.

Francine Thielen-Tonnaer

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel