Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De vereniging Behoud de Parel heeft in een brief (zie bijlage) aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas de raadsleden opgeroepen het college van B&W aan te spreken op haar handelen inzake de rechtsgang met betrekking tot het NGB. In mei vorig jaar heeft Behoud de Parel aan het college verzocht de bouwvergunning van de varkensstallen van het NGB te vernietigen, omdat de eigenaar zich niet gehouden heeft aan de overeenkomst van het bedrijf met de gemeente. Dat verzoek is afgewezen. Daar heeft Behoud de Parel bezwaar tegen aangetekend, maar tot nu toe heeft B&W nog geen uitspraak gedaan over het bezwaar. Terwijl aan de vereniging bericht is dat uiterlijk 2 maart 2018 die uitspraak er zou komen.

In de brief beschrijft Behoud de Parel de weg die het verzoek om vernietiging van de bouwvergunning voor de varkensstallen voor zo’n 35.000 varkens heeft afgelegd. In eerste instantie wilde de Commissie Bezwaar en Beroep het bezwaar niet ontvankelijk verklaren en toen dat niet juist bleek te zijn, werd de hoorzitting gepland op 12 december 2017. Daarna moest er een uitspraak volgen binnen zes weken. Dat lukte het college net en daarom werd te termijn verlengd tot 2 maart. Maar ook op 2 maart ontving Behoud de Parel geen uitspraak over haar bezwaar. Reden om nu de brief aan de gemeenteraad te sturen.

Aan het einde van haar brief vraagt Behoud de Parel ook nog de aandacht van de gemeenteraad voor het feit dat de varkensboer van het NGB naast enkele silo’s ook een weegbrug heeft laten plaatsen. Met als gevolg dat er veel meer vrachtauto’s komen - met alle extra luchtvervuiling van dien - waar in de vergunning geen rekening mee is gehouden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel