Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel en omwonenden hebben in een brief aan GS van Limburg verzocht om de WABO-vergunning voor een varkensstal (35.000 varkens) als onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in te trekken (zie bijlage). De brief volgt op een eerdere brief van Behoud de Parel (lees hier meer over die brief), waarin meer algemeen verzocht wordt om maatregelen naar aanleiding van een onderzoek dat verricht is door wetenschappers van Wageningen Universiteit, waaruit gebleken is dat combi luchtwassers  onvoldoende functioneren. Met de vervolgbrief gaat Behoud de Parel nog een stap verder dan de eerdere brief, waarin de vereniging de te nemen maatregelen overlaat aan het provinciaal bestuur.

De uitkomsten van het wetenschappelijk onderzoek - dat 3 april jl. aangeboden is aan de Tweede Kamer – tonen aan dat de stank, ammoniak, fijnstof en zoönosen  die voortkomen uit de stallen door de combiluchtwassers onvoldoende afneemt. Terwijl in de vergunningen die gemeenten en provincies verleend hebben, hogere reducties als uitgangspunt zijn genomen.

In de brief van Behoud de Parel, opgesteld door de jurist die de vereniging en omwonenden ondersteunt in haar procedures, stelt Mr. Wösten dat de geurbelasting voor de omgeving minimaal verdubbelt. Daardoor komen er minimaal acht woningen in een overbelaste situatie ten aanzien van de geurbelasting te liggen. Dat geldt zelfs ook voor twee woningen in de bebouwde kom omdat daar een maximum geldt van 3 odeur. Waarschijnlijk zijn dat er meer omdat geur een progressieve curve heeft.

Overigens kan deze situatie voor omwonenden in een later stadium – indien er geen maatregelen genomen worden -  aanleiding zijn planschade en schade ten gevolg van bederf van woongenot te eisen aan het NGB.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel