Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De jury van de Duurzame 100 van het landelijke dagblad Trouw heeft vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst op de derde plek van de Duurzame 100 geplaatst. De Duurzame 100 is een initiatief van Trouw dat elk jaar op zoek gaat naar burgerinitiatieven met de meest innovatieve, inspirerende groene doeners en denkers van Nederland. De prijs wordt dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt.Het burgerinitiatief van vereniging Behoud de Parel - de ontwikkeling van een fijnstofmeter - deelt de derde plek samen met Meet je Stad in Amersfoort Meer hierover staat in het Duurzame 100 bijlage van 8 oktober van Trouw en op de website van Trouw..

MySense measurement air quality kitsHet fijnstofmeetproject dat Teus Hagen uit Grubbenvorst binnen vereniging Behoud de Parel op heeft gestart trok de aandacht en zorgde er voor dat de vereniging tot de genomineerden behoort. Begin september interviewde de redactie van Trouw bestuurslid Paul Geurts en initiatiefnemer Teus Hagen om kennis te maken met de werkzaamheden en de successen van Behoud de Parel en tevens te kijken naar de wijze van meten en de technische hulpmiddelen die gebruikt worden met de bijbehorende software. Tevens bekeken ze het NGB in Grubbenvorst en enkele meetlocaties bij intensieve veehouderijen in Venray. Zij kregen uitleg van de technische zaken bij onder andere Kipster en in het LOG Witveldweg en de wijze waarop de real time meetgegevens openbaar zijn in te zien op de eigen website en verschillende websites elders zoals het RIVM.

De vereniging is tot metingen overgegaan in verband met de bedreigingen voor het leefmilieu als gevolg van de ontgrondingen voor de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) van DCM, het glastuinbouwgebied Californië, de mestverwerkingsfabriek van RMS, logistieke megahallen in het gebied Trade Port, de verkeersgroei en de grootste megastal in Nederland, het het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, mestverwerkingsinstallatie, slachterij en composteerderij). Deze laatste is recent door Wakker Dier uitgeroepen tot Liegebeest van het jaar 2020 (lees hier het artikel over het Liegebeest 2020).

Behoud de Parel is al 14 jaren actief voor behoud van het leefmilieu door in den beginne acties te organiseren en mensen te mobiliseren. Tevens dwong zij via diverse juridische procedures gemeenten tot handhaving bij intensieve veehouderijen. Nu gebeurt dat vooral door juridische acties te voeren samen met omwonenden. Dit om bijvoorbeeld vestiging van mestverwerkers als RMS en megastallen als het NGB te weren óf de voorwaarden in vergunningen te wijzigen en zo de gevolgen voor mens en klimaat te minimaliseren.

MySense measurement air quality kitsDie acties zijn voor Teus Hagen als lid van vereniging Behoud de Parel aanleiding geweest zijn kunde en kennis in te zetten om de gevolgen voor het leefmilieu - in meer in het bijzonder de uitstoot van fijnstof door de intensieve veehouderij - in kaart te brengen in onder andere Horst aan de Maas en Venray. De gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu door de hogere stikstofuitstoot en fijnstoftoename worden door initiatiefnemers in vergunningaanvragen niet tot nauwelijks in kaart gebracht. De gevolgen van de uitstoot van fijnstof en de daaraan verbonden zoönosen voor de volksgezondheid zijn nog vrijwel onbekend. Inmiddels is over PM 10 beperkte kennis beschikbaar en voor PM 2,5 vrijwel niet. Met name de PM 2,5 als secundair fijnstof uit intensieve veehouderij samen met verbrandingsgassen uit verwarming en verkeer lijken een bedreiging voor de volksgezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek (lees hier de eerste resultaten van dat onderzoek en hier een artikel over de effcten van fijn stof op de mens).

De meetgegevens van de meetkits van Teus Hagen worden continue geregistreerd en op internationale websites openbaar gemaakt. Op basis van kennis uit dit initiatief zijn bij enkele gemeenten in de regio meetprojecten gestart. Eén van die gemeenten is de gemeente St. Anthonis. Momenteel zijn 48 meetapparaten operationeel op 34 locaties in de regio.

Het genomineerde fijnstofmeetproject is onder leiding van Teus Hagen opgestart met ondersteuning van enkele bedrijven in de regio en wordt ondersteund door de universiteit van Wageningen, Fontys Hogeschool in Venlo en het RIVM te Bilthoven.

Voor Behoud de Parel en met name Teus Hagen is de nominatie voor de Duurzame 100 van het landelijke dagblad Trouw een geweldige opsteker en erkenning voor alle werk en energie die de afgelopen jaren in het real time meten van fijnstof is gestoken. Ook Dagblad De Limburger besteedde aandacht aan de nominatie van Behoud de Parel voor de Duurzame 100 van Trouw (zie bijlage).

De vereniging is door de redactie van Trouw verzocht naar het Pakhuis de Zwijger te komen, maar gezien de huidige coronamaatregelen kunnen zij niet afreizen naar Amsterdam. Het belooft een leerzame avond te worden met medewerking van onder andere Mirjam Minnesma van Urgenda, Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde van de Erasmusuniversiteit van Rotterdam en Inge Dekker van Rebellion Extention. De mensen van Behoud de Parel wachten online af op welke plek zij eindigen op 8 oktober in de Duurzame 100 van Trouw.

Lees hier meer over de uitslag van de "Duurzame 100" van Trouw.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel