Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de gemeente Venlo heeft verleend aan Vida XL. Vida XL wil in Venlo aan de grens met Horst aan de Maas een distributiecentrum met kantoor, een parkeerplaats voor vrachtwagens met overnachtingsmogelijkheden, en een huisvestingsgelegenheid voor 600 arbeidsmigranten gaan bouwen. Behoud de Parel verzet zich vooral tegen de komst van Vida XL omdat de plannen indruisen tegen de regels voor ruimtelijke ordening. Naast Behoud de Parel hebben de SP Venlo, SP Horst aan de Maas en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten Horst aan de Maas een bezwaarschrift ingediend, waarbij de bezwaarmakers zich vooral richten op de huisvesting van arbeidsmigranten.

Volgens Behoud de Parel heeft Vida XL - in tegenstelling tot wat de gemeente Venlo en het bedrijf beweren - géén vrijstelling van stikstofdepositie. Daarbij verwijst Behoud de Parel naar een recente uitspraak van de Raad van State. Ook de berekeningen met betrekking tot de uitstoot van stikstof kloppen volgens Behoud de Parel niet. Zo wordt de uitstoot door vrachtwagens en andere voertuigen zwaar onderschat.

Behoud de Parel wijst er in haar bezwaarschrift (zie bijlage) op dat de huisvesting van arbeidsmigranten extra belasting van het rioolstelsel oplevert, terwijl dat rioolstelsel nu al overbelast is. Overigens past de huisvesting van arbeidsmigranten sowieso niet binnen het bestemmingsplan dat geldt voor het gebied waar Vida XL zich wil vestigen. De huisvestingslokatie komt dicht bij windmolens te liggen. Die windmolens veroorzaken binnen een straal van 1 kilometer gezondheidsproblemen. Dan gaat het om lawaaioverlast en de overlast van slagschaduw. Het is onlogisch de arbeidsmigranten bloot te stellen aan deze gezondheidsrisico's.
Alles bij elkaar opgeteld is Behoud de Parel van mening dat de verleende vergunning niet voldoet en daarom niet verstrekt zou  mogen worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel