Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op woensdag 29 november 2023 vindt er de jaarlijkse Schone Lucht Accoord (SLA) Participatiedag plaats bij het RIVM in Bilthoven.
Op die dag komen uit hele land vertegenwoordigers van luchtkwaliteit meetinitiatieven, lokale overheden en overheidsdiensten, en RIVM bijeen om in de vorm van workshops om de metingen en de organisatie van die meetprojecten in het kader van SLA te bespreken.

Behoud de Parel neemt samen met Aireas (Eindhoven) zitting in het afsluitende panel van deze SLA Participatie dag. Het thema gaat over de ervaringen met het meten van de lokale luchtkwaliteit zoals o.a. bij Tata Steel, industriegebied bij Rotterdam en enkele agrarische regio's.

Behoud de Parel heeft nav. het thema van die bijeenkomst een notitie geschreven waar haar ervaringen, aanbevelingen en voorstellen voor verbeteringen staan beschreven.
Behoud de Parel was al in 2011 begonnen met het bijhouden en later in 2017 met het zelf ontwikkelen van meetkastjes en meten van de fijnstof-emissies in haar (agrarische) regio.
Behoud de Parel heeft over de meetresultaten in St. Anthonis, Grubbenvorst en bij Kipster uitgebreid uitgebreid gerapporteerd in de zomer van 2022. Zie het rapport: 'Drie jaar meten in agrarisch gebied - wat nu?'. De vraagstelling van deze notitie was toen "wat doen we nu met de meetresulaten?'.
Met de notitie van Behoud de Parel  'Werkkader project luchtkwaliteitsmeetnetwerken' , ervaringen met een citizen science toepassing komt op deze SLA participatie dag dit onderwerp aan de orde.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel