Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van Horst aan de Maas heeft besloten dat de bouw van een 'blokkendoos' door distributeur Geodis door mag gaan. 25 Oktober 2022 lieten omwonenden, vereniging Behoud de Parel en de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten nog weten dat zij het daar niet mee eens zijn (lees hier het verslag van de hoorzitting van de Commissie Bezwaar en Beroep).

In haar advies aan B&W van Horst aan de Maas laat de commissie Bezwaar en Beroep weten dat zij vrijwel alle argumenten van de bezwaarmakers aan de kans schuift. Op twee punten kregen de klagers wél gelijk: de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten werd - tegen de wil van het college van B&W - tóch ontvankelijk verklaard en binnen het plan van Geodis werd niet helemaal voldaan aan regels die de gemeente zelf gesteld heeft. Met die constatering kwam de commissie tegenmoet aan een van de bezwaren van Andries Brandsma namens Behoud de Parel. De commissie heeft het college van B&W daar op gewezen. Die paste op haar beurt het plan wat aan, waardoor de vergunningverlening, wat B&W betreft, tóch gewoon door kan gaan.

Verder heeft de commissie in haar advies geschreven dat er sprake zou zijn geweest van een deugdelijk omgevingsgesprek. Daarbij is de commissie volledig afgegaan op de gegevens die de gemeente en het bedrijf ter beschikking hebben gesteld. De gegevens die onder andere door Paul Geurts van de Werkgroep Huisvesting Arbeidsmigranten tijdens de hoorzitting naar voren zijn gebracht, zijn door de commissie volledig genegeerd. Duidelijk blijkt ook uit het advies van de commissie aan B&W, dat zij niet gekeken heeft naar de regeling "Omgevinsggesprek", waarin staat hoe de procedure gevoerd zou moeten worden.

Al met al een teleurstellende uitspraak van B&W, waaruit te meer blijkt dat ze haar voornemen ('minder blokkendozen en minder toestroom van arbeidsmigranten' in 2023) loos is...

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel