Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Na meer dan een jaar te strijden tegen wat burgerinitiatief "Wat nu?" de verkwanseling van het  buitengebied van Horst aan de Maas noemt, werd het voor het burgerinitiatief tijd om op zoek te gaan naar andere partijen om samen op te trekken!  Die vond het burgerinitiatief in vereniging Behoud de Parel.
 
De ontwikkelingen in de buitengebied rondom Venlo gaan razendsnel. Vele jaren geleden werd de Greenport gestart! Het moest een hypermodern industriegebied worden. Maximaal zelfvoorzienend in water en energie, cradle to cradle, dubbel ruimtegebruik, minimale verkeersbewegingen, een eigen afvalwaterverwerking, duurzaam, nieuwe natuur, enzovoort, enzovoort.
 
Maar... na de afsluiting van de Floriade in 2012 kon Greenport ongestoord zijn gang gaan en werden mens en dier verjaagd. Burgerinitiatief-woordvoerder John van Dooren: "Het hele gebied is onomkeerbaar verwoest. Volgebouwd met blokkendozen en industrie. Veel sneller dan afgesproken en zonder de afspraken energieneutraal, CO2 neutraal en geen waterverbruik na te komen. Ook de natuurcompensatie is minimaal en de beloofde robuuste groenbuffer is geminimaliseerd tot 70 meter. Geholpen door provincie en de gemeentes Venlo, Venray en Horst aan de Maas kon Greenport ongestoord voortwoekeren".
 
De bedrijven die gevestigd zijn op Greenport maken voornamelijk gebruik van arbeidsmigranten. Het argument "werkgelegenheid" - dat steeds gebruikt wordt om richting burgers de noodzaak van de verdere ontwikkeling te beargumenteren - geldt niet meer. Daarom is het volgens "Wat nu?" tijd dat de vernieling van het landschap en hele buitengebied een halt wordt toegeroepen. "Er is genoeg verknald!"

“Wat nu?” is een groep buurtbewoners uit Sevenum, die vorig jaar in opstand is gekomen! Initiatiefnemer John van Dooren: "Het kan niet zo zijn dat in deze tijd van voedselschaarste, stikstof- en fijnstofproblematiek, klimaatverandering en personeelstekorten het buitengebied nog verder wordt volgeplempt met blokkendozen. Maar als burger ben je al snel geen belanghebbende als het gaat op bescherming van je omgeving of de natuur. Volgens de Nederlandse wetgeving ben je als bewoner op 250 meter afstand al geen belanghebbende meer en moet een vereniging of stichting worden ingezet om de natuur en je leefomgeving te beschermen! Burgerinitiatief "Wat nu?" ging dus op zoek naar zo'n vereniging of stichting en kwam uit bij de verenigingen Behoud de Peel en Behoud de Parel, waarmee in overleg is gegaan. Dit heeft geleid tot een samenwerking.

Onder het "motto" samen staan we sterk en kunnen we de ervaring en kennis delen, is belsoten tot samenwerking. De eerste gezamenlijke bezwaren zijn de deur uit. Die bezwaren richten zich op Geodis, een railterminal, die van de provincie een natuurbeschermingswetvergunning heeft gekregen. Die vergunning rammelt volgens "Wat nu?  en Behoud de Parel van alle kanten. Ook andere projecten in Greenport hebben een gigantische impact op het milieu en ook daar treden "Wat nu?" en Behoud de Parel gezamenlijk op.

Vereniging Behoud de Parel geniet in Grubbenvorst en Lottum veel vertrouwen. Zij trokken meer dan 15 jaar geleden ten strijde tegen de megastallen van het zogenaamde NGB met 1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een biovergister en hebben kortgeleden nog de mestvergister RMS op de knieën gedwongen. Door de samenwerking met "Wat nu?" wordt het werkgebied van de vereniging flink vergroot en komen er nieuwe kennis en disciplines binnen de vereniging. Voorzitter André Vollenberg over de samenwerking: "Met alle energie en inzet gaan wij de strijd tegen verkwanseling van ons buitengebied aan. Ons streven is een mooie, veilige en gezonde leefomgeving en die zal uiteindelijk alleen maar winnaars kennen!"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel