Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 8 maart verstuurde Behoud de Parel een brief aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas (lees hier het artikel over deze brief). In die brief wees Behoud de Parel op de trage afhandeling van haar bezwaren tegen de weigering van het College van B&W de bouwvergunning voor de varkensstallen van het Nieuw Gemengd Bedrijf te vernietigen.

In de brief roept Behoud de Parel de gemeenteraadsleden op, het college van B&W aan te spreken op de trage gang van zaken. Wat schetst de verbazing van Behoud de Parel als ze een mailtje krijgt van de griffier van de gemeenteraad, die namens de gemeenteraad schrijft: "De brief wordt vandaag op raadsnet geplaatst (het interne communicatiekanaal van de raad). De raadsleden kunnen hem dan al direct lezen. Conform procedure wordt de brief geplaats bij de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering (waarvan de agenda nog niet is verzonden) i.c. 8 mei (!) De brief wordt dus niet alsnog geplaatst op de raadsagenda van 13 maart”.

Het is natuurlijk bizar, dat een brief, die oproept om sneller te werken, pas na twee maanden te gaan behandelen…. Regel of niet.

In de gemeenteraad van 13 maart 2018 deed de SP desondanks nog een poging tijdens het inspreekmoment voor raadsleden om de brief van Behoud de Parel onder de aandacht te brengen van het college van B&W. De SP stelde samengevat: ”Het blijkt dat werkgroepen die bij discussies over bijvoorbeeld de Intensieve Veehouderij  zijn betrokken, herhaalde malen brieven sturen met vragen aan het College. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel altijd deze brieven niet, half of pas na herhaalde verzoeken worden beantwoord of dat zelfs wettelijke termijnen niet worden aangehouden (daarbij doelend op de brief van Behoud de Parel - red.). Dat laatste is zelfs een sabotage van de rechtsgang, het moet niet gekker worden. Meest recente voorbeelden hiervan zijn de vragen van de Werkgroep Behoud de Paes, in het najaar, en afgelopen weekend een brief van Behoud de Parel over het NGB". Het lijkt volgens het SP-raadslid structureel te zijn dat vragen van dit soort groepen niet snel en tijdig worden beantwoord". Het SP-raadslid vroeg dan ook om een reactie van het college, waarbij hij – als een soort waarschuwing – aangaf dat B&W deze feiten niet zou kunnen ontkennen.

Alleen de burgemeester – voorzitter van de raad én van het College van B&W – reageerde. Zij betreurde het dat mensen zich niet altijd gehoord voelen. Ze benadrukte dat het College altijd zijn best doet om de mensen zo snel en eerlijk mogelijk te behandelen maar dat ze erkende dat er af en toe wel eens dingen fout gingen.

De SP-woordvoerder is verder niet in discussie gegaan met het college, vanuit de gedachte dat er binnenkort een nieuw College van B&W zal aantreden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel