Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Soms gebeuren er dingen in je regio of ten aanzien van bepaalde beroepen, zoals nu de veeboeren, waar je het niet mee eens bent. Als persoon ben je slechts een klein radertje in het democratische geheel en daar moet je het mee doen. Alleen via het stembiljet, een keer in de zoveel  jaren, kunnen we onze stem doen gelden. Alleen degenen die gekozen worden dingen naar een machtspositie.

Zo is in onze gemeente ook het burgerraadslid ingesteld. Mensen die iets willen betekenen voor onze samenleving en er voeling mee hebben worden gevraagd om zitting te nemen en worden direct betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming. Dat is heel mooi denk je dan als uitverkorene en je wordt burgerraadslid. Vervolgens stemt een meerderheid van de gemeenteraad, vooral door de “jaknikkers”, in met een voorstel dat burgerraadsleden niet meer in mogen spreken namens de maatschappelijke organisaties op het burgerpodium (lees hier verdere informatie over dat besluit). Iets dat nu juist ingesteld is om de geluiden en zorgen uit de samenleving direct bij de gemeenteraad te brengen. De actieve burger wordt zo het stilzwijgen opgelegd en de democratie om zeep geholpen. Een handelwijze als een verzekeringsmaatschappij die een huis uit de verzekering gooit als dat in brand staat.

Als Behoud de Parel maken we meer sterke staaltjes mee als het om onze democratie gaat. Zo werd Behoud de Parel door de Limburgse rechter in het gelijk gesteld in de zaak die de vereniging met anderen heeft aangespannen  tegen de Watervergunning van het Waterschap (lees hier over deze uitspraak). Nadat de rechter zelf voorschriften ter controle van het afvalwater toe heeft gevoegd werd de vergunning voor RMS (biovergister aan de Horsterweg met een capaciteit van 600.000 ton) goedgekeurd. Hetzelfde gold voor de vergunning in het kader van de WABO! Lees hier de reactie van Behoud de Parel op die uitspraak. Een bedrijf dat gedurende de procesgang is overgenomen door WindVision. Kan dat zo maar? Ja, zelfs zonder blikken of blozen en als het onder de rechter is! Probeer maar eens als boer of burger als belanghebbende aan te haken gedurende een vergunning traject. Dat is schier onmogelijk.

Behoud de Parel maakt ook bezwaar omdat er geen Milieueffectrapportage, een zogenaamde MER, is gemaakt. In Gelderland is daarom een identieke vergunningaanvraag voor RMS vernietigd. De Limburgse Rechtbank schuift die bezwaren ter zijde. Dit terwijl biovergisters als Ashorst en Hagens wel MER plichtig zijn vanaf een capaciteit van rond de 30.000 ton!

Het kan nog sterker. De Limburgse bestuurders hebben een omgevingsvergunning afgegeven die niet in orde is. Behoud de Parel en de omwonenden hebben gelijk! De rechter voegt voorschriften toe die  het geluid en de stank moeten beperken en keurt vervolgens de vergunning voor RMS, of was het nou WindVision of..?, goed! Iedereen blij! Behalve de democratie, die is wederom ten dode opgeschreven.

Zo zie je maar dat met veel gelijkgestemden op bestuurlijke en gerechtelijke posities een machtsblok in het zadel kan worden gehouden met een minderheid aan draagvlak onder de bevolking. Waar zien we dat ook? Er zijn voorbeelden te over ….
Als geformaliseerde macht wordt gebruikt of misbruikt is de democratie om zeep!
Daarom ook moet Behoud de Parel samen met de omwonenden in beroep bij de landelijke rechter, de Raad van State!

André Vollenberg 
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel