Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Francine Thielen-Tonnaer, bekend actviste uit Horst en lid van de vereniging Behoud de Parel, heeft een bericht ingezonden met het verzoek haar bericht op de website van Behoud de Parel te plaatsen. Graag voldoen we aan dat verzoek. Hieronder kunt u haar boodschap lezen.

"Wat staat er op de agenda van de beleidmakers het bedenksel "Gezondste regio"?
Is dat zo iets wat je bereikt als je de traditionele geneugten een boost geeft? De RABO onderdak geeft in het gemeentehuis? Een zwembad wilt sluiten om te gaan pronken met een groter? De berichten in de pers waarbij de meeting bij “ruimte voor ruimte” vragen oproept en het dan niet zo is dat de plicht gevoeld wordt, openheid van zaken te geven? Het publieke domein anno 2020 door degenen die van verre gekomen zijn, nog steeds niet betreden wordt bij bijeenkomsten zoals “de gezondste regio”?

Er zijn vele initiatieven vanuit de bevolking die ontegenzeglijk een bijdrage beogen aan de gezondheid in de regio. Vanuit het bestuur van Horst aan de Maas hebben wind en zon als energiebronnen de aandacht.

Maar dan:Kunnen de bestuurders van Horst aan de Maas het niet begrijpen wat deskundigen aangeven over de risico’s voor de gezondheid van burgers vanuit de industriële wijze waarop varkens en kippen gehouden worden en de massaliteit aan uitwerpselen? Of kan het ze niets schelen en is de gezondheid van de burgers totaal ondergeschikt aan de winsten van enkelen?

Wat bezielt ze om de geurnorm zo aan te passen dat er nog méér en méér en méér stank komt? GEZONDSTE REGIO WAT EEN FARCE".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel