Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De ondernemersprijs van Horst aan de Maas is gewonnen door het NGB. Deze gigastal voor 32.000 varkens en 1.200.000 kippen in het LOG Witveldweg is in aanbouw. In de nieuwe varkensstal  is nog geen varken vetgemest, de biovergister en mestverwerking bestaan alleen op papier en de kippenslachterij  moet de komende jaren nog gestalte krijgen.

Slechts een vierde deel van de kippenstal is gebouwd langs de A73. Daar zijn dan ook inmiddels ongeveer 1.000.000 kippen in recordtijd vetgemest in 6 verdiepingen en in vrachtwagens afgevoerd naar slachterijen. De mest uit de kippenstal wordt getransporteerd naar Moerdijk voor verbranding.

Dat nu een gigastal in aanbouw de ondernemersprijs van Horst aan de Maas krijgt is niet te verteren! Vrijwel niemand in de omgeving wil zulk een stal. Ook de normale veehouders zien het met lede ogen aan. Maar ze protesteren niet bij LLTB, politieke partijen, leveranciers en banken om hun “collega’s” niet af te vallen. De landelijke politiek wil deze fout intussen niet nog een keer maken.

Vindt de jury van de ondernemersprijs het ontwerp van de architect, de constructie , het kleurenpalet, de gebruikte “duurzame” materialen, de zogenaamd” landschappelijke inpassing” zó geweldig dat de prijs nu al gerechtvaardigd is? Een bouwput, zoals die er nu bij ligt, kun je toch geen prijs toekennen! Toch? Of  wordt de prijs gegeven voor de marketing van de ondernemers? Een mooi verhaal waar 12 jaar over kon worden nagedacht en dat in een saus van diervriendelijkheid en duurzaamheid is gegoten!

Normaal worden prijzen gewonnen voor jarenlange inspanningen en bewezen methoden en toepassingen! Gezien de jarenlange strijd tegen de gevolgen voor mens en milieu en de huidige stikstofproblematiek en de nog steeds lopende procedures tegen de varkensafdeling en de mogelijke nieuwe zaken tegen het NGB als geheel zouden prijzen moeten worden gegeven aan omwonenden, de werkgroep max 5 odeur, MOB in Nijmegen, werkgroep Behoud de Peel en vereniging Behoud de Parel!

Of is de ondernemersprijs een politieke prijs? Het geeft de voorstemmers voor het NGB in de gemeenteraad een legitimatie dat ze lang geleden een goede keuze hebben gemaakt.

Proficiat dan! De strijd is bijna gewonnen. De vleesfabriek wordt gebouwd, het BNP stijgt! Dat met de wetenschap dat de (intensieve) veehouderij meer dan de helft van de klimaatverandering en het grootste deel van het stikstofprobleem veroorzaakt! Wie gaat dat oplossen? De ondernemers van het NGB, die door de overheid worden gefaciliteerd en daarom geen blaam treft, zijn druk met hun eigen toko!

De mensen, of ondernemers die de gevolgen  voor mens, dier en milieu, namelijk het klimaat- en stikstofprobleem oplossen, die verdienen pas een prijs! Veel groter dan……die ondernemersprijs van Horst aan de Maas !

André Vollenberg

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel