Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het Brabants Burgerplatform (website) is gestart met een petitie om te bereiken dat de veestapel in Nederland gehalveerd wordt. Volgens de initiatiefnemers loopt de huidige veehouderij tegen zijn grenzen aan. Driekwart van alle producten uit de veehouderij worden volgens de initiatiefnemers geëxporteerd en de Nederlandse samenleving blijft met de lasten zitten:stikstofcrisis, klimaatuitstoot, zoönosen, drinkwatervervuiling, resistente bacteriën, slachthuizenhorror en ernstige dierenwelzijnsproblematiek, gebrekkige controle NVWA, stalbranden en ernstige gezondheidsproblematiek op het platteland door o.a. fijnstof en stank.

Met de petitie wordt gevraagd om een halvering van de veestapel in gang te zetten, te coördineren en te faciliteren. Er moet een plan komen om boeren te ondersteunen in de transitie naar een duurzaam landbouwsysteem ten behoeve van natuur en milieu, de dieren, de volksgezondheid en een leefbaar platteland.

Als u het eens bent met de petitie kunt u die hier tekenen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel