Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP stelt gedetailleerde vragen aan college van bestuur van Venray en Horst aan de Maas

De SP in haar schrijven van 6 april (PDF document) twijfelt de opzet van het luchtmeetnetwerk project Grenzeloos Meten. De politieke partij SP (Horst aan de Maas en Venray) stelt een groot aantal gedetailleerde vragen over de uitvoering van het Grenzeloos Meten plan. Is het plan nog te redden?

De vragen gaan over de onafhankelijkheid van het commercieel advies bureau Connecting Agri&Food verbonden met de agrifood sector. Dit adviesbureau kreeg de opdracht om zowel het plan, als de subsidieaanvraag en ook een deel van de uitvoering van het project Grenzeloos Meten uit te voeren. De SP uit twijfels over de vaagheid, ontbreken van een concreet doel, resultaten en monitoring die kunnen leiden tot het terugdringen van de lokale uitstoot van fijn stof en stank.

Gezien de ervaringen met de tijdelijke inrichting van het referentie meetstation Hoogheide dat het toenmalig meetproject blijkbaar niet diende om de doelstelling van een nulmeting en monitoring van de uitstoot van te vestigen intensieve veeteelt bedrijven, maar alleen maar “voor de bühne” bleek te zijn.

De SP stelt in haar brief aan de gemeenteraden van Horst aan de Maas en Venray een drietal vragen tav de minimale project eisen zoals o.a. aanbevolen vanuit het adviserende RIVM, over het uitblijven van de resultaten van de metingen nabij Hoogheide, en over de kosten verantwoording. De brief stelt verder een groot aantal kritische vragen over de uitvoering: afwezigheid achtergrondsmetingen, monitoring tav Schone Lucht Akkoord, lokale regulering en handhaving, openbaarheid van alle meetdata, povere geur metingen en de wel zeer povere participatie van burgers en veehouderij.

GroenLinks stelt vragen aan college van bestuur Venray

In de gemeenteraad van Venray uitte GroenLinks vrijwel direct nadat het uitvoeringsplan bekend werd in februari 2023 (artikel Peel en Maas) kritiek in de gemeenteraad van Venray op het project Grenzeloos Meten. Met name over de deelname van Connecting Agri & Food als uitvoerder van het project. GroenLinks stelt dat er sprake is van belangenverstrengeling, mist de concreetheid van de metingen en vindt de doelen van het project te vaag. Zeker tav geur zijn de metingen onbruikbaar om uitspraken te kunnen doen over luchtkwaliteit.

Perspectief Horst aan de Maas vraag naar het uitvoeringsplan Grenzeloos Meten

De voorbode van de kanttekeningen bij het uitvoeringsplan Grenzeloos Meten – opzet luchtmeetnetwerk met low-cost sensoren in de regio noord Limburg kwam van ver. Behoud de Parel. In september 2022 stuurde vereniging Behoud de Parel haar notitie "Drie jaar luchtkwaliteit meten in landelijk gebied. Wat nu?" - een evaluatie van de ontwikkeling van fijnstofmeetapparatuur en een meetnetwerk door Behoud de Parel - naar de gemeenteraad en het College van B&W van de gemeente Horst aan de Maas. Door ver. Behoud de Parel werd op 22 november 2022 de Horster gemeente eraan herinnerd dat er nog steeds geen uitvoeringsplan met een initiële project kosten schatting van 400.000 euro beschikbaar was. Perspectief vroeg in de gemeenteraad om een procesbeschrijving en nadere informatie over de mogelijkheden (onder andere financieel) voor het ontwikkelen van een meetnetwerk in Horst aan de Maas. een ander raadslid wilde weten hoe de metingen van fijn stof uitgevoerd worden. Wethouder Kuipers wist daar toen geen antwoord op te geven.

Vereniging Behoud de Parel voelt zich gedwongen uit het uitvoeringsplan te stappen

Vereniging Behoud de Parel probeerde in maart 2023 de uitvoeringsplannen nog een goede wending te geven. Uiteindelijk vond de vereniging zich gedwongen zich terug te trekken uit het project.

Ver. Behoud de Parel gaf in een schrijven naar de gemeente aan dat zoals het uitvoeringsplan er nu voor staat, zij geen verantwoordelijkheid kan nemen in het GM project. Het doel is te vaag en de uitvoering (keuzes) is te mager. Behoud de Parel heeft twijfels over de positie (onafhankelijkheid) en deskundigheid van Con A&F – een onderdeel van DLV adviesgroep – en heeft geen (formele) band met bijv. de vakgroep Livestock Research van de WUR of met het RIVM (adviesrol).

Gezien de ervaringen en opgedane vertrouwen tot nu toe met betrekking tot Grenzeloos Meten – zie de korte historie – zal de rol beperkt zijn. Ver. Behoud de Parel is bereid haar ervaring, kennis, relaties en alle meetdata en techniek te delen onder voorbehoud dat gebruik, verbeteringen en toevoegingen openbaar blijven. Ver. Behoud de Parel betreurt het dat de vereniging op deze wijze is gedwongen is om zich terug te trekken van Grenzeloos Meten.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel