Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een huisdier hebben is van alle tijden. Vroeger moest je om vlees te  eten op jacht. Streekmuseum de Locht heeft over die ontwikkeling een leerzame  tentoonstelling. Nu ligt vlees in overvloed in de supermarkt en eten we in Nederland meer vlees dan goed is voor onze gezondheid. Daarbij exporteren we ook nog eens 3 keer zoveel als we met zijn allen consumeren.

Dit is allemaal mogelijk geworden doordat 50- 55 jaar geleden de roostervloeren voor varkensstallen en legbatterijen voor kippenstallen werden ontwikkeld en geïntroduceerd. Alle mest verdwijnt daardoor onder de vloer en het werk is veel minder. Dit maakte de weg vrij naar grotere stallen en veel meer dieren die gehouden konden worden door een veehouder. De altijd zo gewaardeerde vaste mest werd zeldzamer. Vooral als dan ook nog eens vele soorten en grote hoeveelheden graan en eiwitten als veevoer op de wereldmarkt voor een zacht prijsje kunnen worden ingekocht is het hek van de dam. De intensieve veehouderij in Nederland is een feit en we gaan varkens, vlees en eieren exporteren.

Dat kleine Nederland met  meer dan 17.000.000 inwoners en op dit moment ook nog eens meer dan 110.000.000 dieren in de intensieve veehouderij zit  nu met ammoniak, fijnstof, stank en een mestoverschot.

De ammoniak wordt nu bij varkensstallen veelal met luchtwassers uit de lucht gehaald. Volgens onderzoeken wordt tussen 59 en 82 % ammoniak verwijderd uit de stallucht. Op deze manier wordt zure regen en verzuring van landerijen en de teloorgang van de natuur tegen gegaan. Gelukkig verbeteren luchtwassers ook de leefomgeving door betere luchtkwaliteit voor de inwoners .

Helaas verwijderen luchtwassers slechts tussen 20 en 46% van de stank. Dit is aangetoond in onderzoeken van Lifestock Research Wageningen in 2018 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het grote probleem met die luchtwassers is echter dat de veehouders op grond van de ammoniakreductie door die luchtwassers nog meer dieren mochten gaan houden. In sommige gevallen konden  tot  wel  10 keer zoveel varkens gemest gaan worden. Dat heeft geleid tot een enorme toename van stankuitstoot op de omgeving en een veelvoud van de hoeveelheid geproduceerde mest. Mestverwerking is nodig om het overschot aan mineralen de grens over te krijgen. Daar zien ondernemers als Willems en RMS weer brood in. De kippen-en varkenshouders moeten tegenwoordig flink betalen om van hun mest af te komen.

Dat ondernemers nu trots hun luchtwassers presenteren aan de pers en hun omgeving zegt  niets over hun inspanningen om iets voor de omgeving te doen. Om ammoniak te reduceren zijn ze verplicht in stallen en met verwerking van mest komen grote hoeveelheden ammoniak, stof en stank vrij. Daar zijn echter nog geen onderzoeken naar gedaan. Gegevens van de aanvrager en de technische installateurs worden in goed vertrouwen door vergunningverleners als de provincie overgenomen. Zo moeten omwonenden en ondernemers in de buurt evenals nabijgelegen dorpen er maar op vertrouwen dat de ondernemer van goede wil is. Daar deze evenals de installateur belanghebbende is moeten we maar op het beste hopen.

Luchtwassers reduceren  geur, maar een ding blijft overeind “luchtwassers stinken”.

André Vollenberg voorzitter vereniging Behoud de Parel
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel