Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In Grubbenvorst aan de Losbaan mag kalvermester Klopman  uitbreiden van 1.200 naar 2.500 kalveren. Dat blijkt uit de uitspraak van de Raad van State op het beroep dat Behoud de Parel en twee andere partijen tegen de vergunning hadden ingesteld. De uitspraak vond plaats in het kader van de verleende Natuurbeschermingswetvergunning.

Het bezwaar van Behoud de Parel werd op 7 april van dit jaar bij de hoogste bestuursrechter, de Raad van State in Den Haag behandeld en woensdag 28 september volgde de uitspraak.

De door bestuurders van de provincie Limburg verleende vergunning blijft overeind. De Raad oordeelde dat  voldoende rekening gehouden is met de schadelijke effecten op de natuur in de regio ondanks de extra ammoniakuitstoot.

Behoud de Parel is onthutst over deze uitkomst. Zij strijdt al jaren voor een betere leefomgeving. De betreffende kalvermester heeft bij verplaatsing naar het zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg zijn bedrijf verdubbeld en wil  na enkele jaren alweer het aantal dieren meer dan verdubbelen. Uitbreidingen van intensieve veehouderijen zijn niet alleen slecht voor  natuur en biodiversiteit maar resulteren ook in meer fijnstof, mest, stank, verkeer en gezondheidsrisico’s, zoals ESBL vanuit kippen, BSE vanuit koeien, griepvarianten en Hepatitis E vanuit varkens en Q-koorts vanuit de geitenhouderij. De mens is vrijwel niet beschermd tegen deze gezondheidsrisico's door wetgeving die de gevolgen reguleert. Behoud de Parel greep daarom de Vogel – en Habitatrichtlijn aan om deze door de Provincie verleende Natuurbeschermingswetvergunning in de prullenbak te krijgen. Spijtig genoeg voor leefmilieu en regionale inwoners is dat niet gelukt.
 
De uitspraak kunt u hier nalezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel