Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al jaren doen bestuurders van Horst aan de Maas er alles aan om de intensieve veehouderij te gerieven. Er zijn zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) ontwikkeld. De grootste megastal van Nederland , het NGB, zal de komende 5 jaren worden voltooid. Behoud de Parel vecht dit initiatief aan en er ontstaan drukke tijden voor adviseurs, juristen en rechters om zich te buigen over biovergister, slachterij , varkens- en kippenstallen. Veel studies en onderzoeken worden er gedaan om maar aan te tonen dat alles oké is volgens, soms gewijzigde, wetten.

Horst heeft grote ambities ten aanzien van de veehouderij. Er zijn nog steeds minder dieren dan in de gemeente Venray. Paardensport kan er zo ook nog wel bij!  Met miljoenen aan gemeenschapsgeld wordt in Kronenberg een groot terrein volgebouwd met rijhallen. Dit ligt goed bij de buitenwacht en de mest is hard nodig voor de compost in de champignonteelt.

Nu liggen er ook al vergunningen voor mestverwerkers zoals Willems, RMS en het NGB. Daardoor is er een groot tekort aan drijfmest in Horst aan de Maas. Nu kun je dat tekort aanvullen door die drijfmest aan te voeren uit naburige gemeenten of, en daar lijkt het bestuur voor te kiezen, alle vergunningen die worden aangevraagd voor meer varkens en kippen honoreren.

Met dat doel voor ogen wordt een nietszeggende avond over de ontwikkeling van de veehouderij georganiseerd. Vervolgens gaan nu de geurnormen  in de hele gemeente Horst aan de Maas naar 14 odeur. Een norm die geldt als stanknorm in een LOG.

Dit ondanks de landelijke tendens om de geurnorm om gezondheidsredenen te verlagen.  Horster mensen zijn anders en hebben blijkbaar waardering voor varkens en kippen en willen ten allen tijden mestgeur opsnuiven! Daarom moeten er zo snel  mogelijk meer stallen gebouwd worden. De varkens gaan Horst overnemen. 

Straks zal er dan een oplossing gezocht moeten worden voor de burgers. Wageningen deed al eens een onderzoek waarbij de conclusie was dat Grubbenvorst het beste kon worden opgeofferd ten behoeve van het NGB. Voor de Horster inwoners kunnen zodoende ergens in het buitengebied flink wat containers worden gestapeld onder het mom van tijdelijke huisvesting en klaar. Het varkentje is gewassen…

André Vollenberg
(voorzitter vereniging Behoud de Parel)
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel