Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Wat verwacht werd, gebeurt ook: de varkensstallen van het NGB stinken een uur in de wind! Dat is de conclusie van omwonenden, die bij de beheerder van de varkensstallen van het NGB geklaagd hebben over de stank, maar tot nu toe heeft dat nog geen oplossing gebracht. En ondertussen komen de provincie en de gemeente eerdere afspraken gewoon niet na. De provincie haadhaaft niet en de gemeente maakt haar belofte van publieke monitoring van de luchtwassers ook niet waar.

Op 25 april 2019 vond er een zitting plaats in het kader van een hoger beroep, waarin Behoud de Parel samen met omwonenden bezwaar maakten tegen de door de provincie verleende herziene vergunning voor de luchtwassers. Die herziening was nodig, omdat uit Wagenings onderzoek gebleken was dat het type luchtwassers dat bij de varkensstallen van het NGB gebruikt wordt, niet optimaal functioneert. In de vergunning werd geregeld dat het NGB er alles aan zou doen om de stank terug te dringen (een "inspanningsverplichting". In de "oude" vergunning was opgenomen dat slechts tot een bepaald maximum uitstoot (inclusief stank) mocht plaatsvinden (lees hier een artikel, waarin uitgebreider ingegaan wordt op de bezwaren tegen de herziene vergunning). Uiteindelijk woog het bezwaar van omwonenden en Behoud de Parel in hoger beroep niet zwaar genoeg. Wél werd voorgschreven dat het NGB vier maanden nadat de stallen vol waren met de 35.000 varkens (!) moest meten hoeveel uitstoot er daadwerkelijk zou zijn en dat te rapporteren aan de provincie. Die vier maanden zijn ruim voorbij, maar metingen  hebben voor zover bekend nog niet plaats gevonden en de provincie heeft daar verder geen actie in ondernomen. Ondertussen hebben de omwonenden de verwachtte stankoverlast al mogen ervaren. Alle reden om via hun raadsman Valentijn Wösten en samen met Behoud de Parel een brief te sturen naar Gedeputeerde Staten van Limburg (zie bijlage) om het provinciebestuur op te roepen handhavend op te treden bij de varkensstallen van het NGB.

De vereniging Behoud de Parel heeft ook een brief gestuurd aan het provinciaal bestuur over deze kwestie. Die brief is ook gestuurd naar het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas (zie bijlage). Naast het ontbreken van handhaving door de provincie wijst Behoud de Parel er op dat tijdens het traject rondom de plannen voor het NGB toendertijd aan de bevolking is beloofd dat –als de bedrijven (de varkensstallen van Houbensteijn en de kippenstallen van Kuijpers Kip) opgestart waren – er publieke monitoring mogelijk zou worden gemaakt. Iedereen zou digitaal kunnen vaststellen of de luchtwassers functioneerden en welke waarden gemeten worden. Behoud de Parel heeft geconstateerd dat die publieke monitoring niet tot stand is gebracht, dan wel niet publiekelijk beschikbaar is. Dat betekent dat wederom een belofte niet nagekomen is. Het vertrouwen in de overheid, zo stelt Behoud de Parel, daalt daarmee tot onder nul!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel