Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Hieronder de links naar de overheden, (overheids)instellingen, die zich met de problematiek bezig houden, milue handhavingsdiensten, en dorpsraden die een rol spelen in dit geheel.
Mocht u in de onderstaande tabel informatie missen of wijziging van de informatie nodig zijn neem dan aub via email kontakt met de vereniging op.

Dorpsraad Grubbenvorst
De Dorpsraad houdt zicht oa bezig met ontwikkelingsvisie (DOV) en het Dorpsontwikkelingsplan (DOP), bepaling van standpunt LOG (Landbouwontwikkelingsgebied) Witveld en Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) ofwel de ‘megastallen’ en inbreng ‘Structuurvisie Grubbenvorst’ van de gemeente Horst aan de Maas.
Dorpsraad Horst
De Dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. 
Gemeente Horst aan de Maas
Website met diensten van gemeente Horst aan de Maas
Milieu handhaving Horst aan de Maas
Meldingen woon- en leefomgeving
Komt u buiten iets tegen dat opgeruimd of gemaakt moet worden?
  Handhaving Venray & Horst  email adres van milieu handhaving Horst aan de Maas. Telefoonnr 0478-523333
Provincie Limburg
Ervaart u overlast van geur, geluid, trillingen of stof van (grotere) bedrijven of ontgrondingen in Limburg? Constateert u bodem-, lucht- of waterverontreiniging? Ziet u misstanden in het buitengebied.
Compendium voor de Leefomgeving
Het Compendium voor de Leefomgeving brengt de actuele kwaliteit van het milieu, de natuur en de ruimte in Nederland in beeld in de vorm van indicatoren.
InfoMil: Informatie over de implementatie van milieubeleid.
Kenniscentrum InfoMil (Rijkswaterstaat) biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.
Project Zandmaas II
informatie over het project Zandmaas
RIVM: Intensieve veehouderij
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. 
Site Europees Parlement inzake fijnstof
Luchtvervuiling is schadelijk voor onze gezondheid en ons milieu. Het wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door industrie, transport, energieopwekking en landbouw. Met de EU-luchtkwaliteitsstrategie wordt gestreefd naar volledige naleving van de bestaande luchtkwaliteitswetgeving tegen 2020 en worden nieuwe langetermijndoelstellingen vastgesteld voor 2030
Behoud de Parel