Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

16-02-2009 • De Statenfractie van de SP maakt zich zorgen over de voorbereidingen voor de Floriade. Binnen drie jaar vindt deze tentoonstelling in Venlo plaats, toch is hier volgens de SP nog onvoldoende van te merken.

Fractievoorzitter Thijs Coppus: "De SP is van mening dat het realiseren van het Floriade-terrein geen doel, maar een middel is om de regio verder in beweging te brengen en om nieuwe processen in gang te zetten. Toch krijgen wij steeds sterker de indruk dat de Floriade als doel wordt gezien en dat er onvoldoende werk wordt gemaakt van het betrekken van regionale ondernemers en de inwoners uit de regio bij de wereldtentoonstelling. Juist in deze fase zou de hele regio betrokken moeten zijn bij de voorbereidingen en de organisatie van dit evenement".

De SP is nooit voorstander geweest van de komst van de Floriade naar de regio Venlo. Maar nu de tentoonstelling er komt, is de partij van mening dat alles op alles moet worden gezet om de Floriade te laten slagen.

De SP heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd om met de deelnemende gemeenten, de directie van de Floriade en ondernemers uit Noord-Limburg in gesprek te gaan om een plan te maken voor meer betrokkenheid van de regio bij de Floriade. Thijs Coppus: "Het is nu of nooit, alles moet op alles worden gezet om een succes van de Floriade te maken, hierbij is een goede samenwerking met de regio een absolute voorwaarde. We moeten er alles aan doen om een financieel fiasco te voorkomen. Een financieel fiasco, waar de burgers dan voor op mogen draaien...".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel