Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Leden 'Behoud de Parel' op de publieke tribune in de raadszaalDinsdagavond klokslag 20.00 uur opent burgemeester Van Rooij de vergadering van de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Na wat plichtplegingen kondigt de burgemeester de raad aan, dat Toon van Gerven, lid van de actiegroep "Behoud de Parel" het woord krijgt. Hij maakt gebruik van het spreekrecht. Reden: vanavond wordt in de raad gediscus-sieerd over de invulling van het zogenaamde Landbouw Ontwikkelings Gebied, het LOG, aan de Witveldweg in Grubbenvorst.
Hij deed een beroep op de democratie en riep de raads- en collegeleden op een wijs besluit te nemen en het NGB niet toe te laten in dit LOG.

Opiniërend debat
Op de agenda van de gemeenteraad preikte het agendapunt "Landbouw Ontwikkelings Gebied", afgekort het LOG, aan de Witveldweg. Er zou een opiniërend debat gevoerd worden in de raad. Een besluit zou er niet genomen worden. Desondanks werd deze raadsvergadering druk bezocht door belangstellenden. Inclusief een grote delegatie uit Grubbenvorst, die de vertegenwoordiger van "Behoud de Parel", Toon van Gerven een steun in de rug kwamen geven.

Wethouder Litjens
In zijn reactie op de inspraak van Toon van Gerven en de fracties van CDA, PvdA, SP en VVD stelde veerantwoordelijk wethouder Litjens, dat het allemaal wel mee zou vallen met het NGB. tegelijkertijd kondigde hij aan dat er nog allerlei onderzoeken gedaan moesten worden, voordat er definitieve besluiten zouden vallen... Verder wees hij in zijn reactie op de landelijke wetgeving in het kader van de zogenaamde reconstructie. Die is er op gericht om intensieve veeteeltbedrijven weg te halen uit de natuur en aan de randen van de woonkernen en om innovatieve bedrijven een kans te geven. Hij stelde dat de gemeente gedwongen was deze wet uit te voeren. Daarmee voor een deel de verantwoordelijkheid voor het beleid af te schuiven naar de rijksoverheid. Dat is des te opvallender, omdat die rijksoverheid, bij monde van Minister Verburg, precies het omgekeerde doet. Toen de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg haar uitnodigde om te komen kijken naar de gevolgen van haar beleid, wees ze die uitnodiging van de hand. Haar argument"de gemeente en de provincie voeren de reconstructie uit, dus u moet daar maar aankloppen... Op die manier spelen de politici elkaar de bal toe en heeft de burger het nakijken.

Aandacht en applaus
De speech van Toon van Gerven werd aandachtig beluisterd door de raads- en collegeleden en de vele aanwezigen op de publieke tribune. Na afloop kwam er een spontaan applaus van diezelfde publieke tribune. Een enkel raadslid keek verstoord op, bij die reactie van de burgers. Maar in het algemeen werd de speech op zich goed ontvangen en werd er door de raadsleden in hun discussie regelmatig naar de speech verwezen. Een mooie opsteker.

Lees hier de volledige toespraak van Toon van Gerven.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel