Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 13 november wordt er door de gemeenteraad van Horst aan de Maas een besluit genomen over de inrichting van het LOG Witveld. Het LOG Witveld staat vooral in de belangstelling omdat er plannen bestaan om in dit zogenaamde Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) een Nieuw Gemengd Bedrijf te vestigen met 35.000 varkens en 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een biovergistingsinstallatie. De initiatiefnemers voor dit bedrijf komen onder andere uit Brabant en IJsselstein. Maar je zou haast vergeten dat in het LOG – dat in eerste instantie vooral bedoeld was voor bedrijven uit Horst aan de Maas die gevestigd zijn nabij een dorpskern of een natuurgebied en daarom moeilijk uit kunnen breiden – ook andere bedrijven gevestigd worden. Bijvoorbeeld varkensbedrijf Hendrikx uit Lottum en Kalvermesterij Klopman uit Hegelsom. Bij de laatste zijn leden van de actiegroep Behoud de Parel en leden van de SP-werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg op bezoek geweest.

De huidige mesterij van de familie Klopman, met zo’n 500 dieren, ligt aan de rand van Hegelsom en kan ter plaatse niet uitbreiden. De uitbreiding is nodig, zo vertellen vader en zoon Klopman, want een familiebedrijf als het hunne heeft 1000 tot 1500 dieren nodig om een redelijk bestaan te hebben. De vestiging binnen het LOG Witveld gaat zo’n 1200 dieren tellen, gehuisvest in groepen.

De bezoekers werden allereerst geïnformeerd over de samenstelling van het voedsel en de manier waarop dat voedsel bij de kalveren terecht komt. Daarna bezocht de groep de stallen met de kalveren. De kalveren worden op houten roosters gehouden. De mest valt tussen de roosters in de mestkelder. De dierenhouding wordt regelmatig gecontroleerd door de dierenbescherming, die ook adviezen geeft.

Tenslotte werden aan de keukentafel, bij een kop koffie en een stuk vlaai, de bouwtekeningen van de nieuwe stal bekeken. De stal (30 x 120 m.) wordt omgeven met erfbeplanting. Tussen de Losbaan en de stal komt het woonhuis en een groenstrook met wadi, waar het regenwater kan inzijgen.

Het hele verslag kunt u hier lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel