Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al vele malen heeft wethouder Litjens toegezegd dat er een meetpunt komt nabij Grubbenvorst, om te meten hoeveel fijnstof er rondom Grubbenvorst, na realisering van alle plannen (NGB, CVI, Floriade, uitbreiding Veiling, Trade Port Noord), uitgestoten wordt. Onlangs nog - precies in verkiezingstijd - werd nogmaals bekend gemaakt dat er een meetpunt zou komen. Nu is iets meer duidelijkheid gekomen over het tijdstip wanneer zo'n meetpunt er komt.

Vanaf het tweede kwartaal van 2010 wordt er gestart met fijnstofmetingen in Grubbenvorst. Waar het permanente meetpunt komt (en wanneer precies - begin april of eind juni?) is nog niet bekend.

De ontwikkelingen die de komende jaren rondom Grubbenvorst gestalte krijgen baren veel mensen in Grubbenvorst zorgen. Eén van die zorgen is de uitstoot van fijnstof. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling.

Er wordt begonnen met een zogenaamde nulmeting (hoe is de situatie nu) en vervolgens wordt er gedurende vijf jaar permanent gemeten. Hierdoor krijgt de gemeente zicht op de gevolgen van alle ontwikkelingen. Vraag is natuurlijk wel: indien er een uitstoot plaats vindt boven de vastgestelde normen, worden die ontwikkelingen dan gestopt of - indien nodig - teruggedraaid? Daarop heeft het College van B&W geen antwoord op gegeven.

De gemeente en de provincie dragen samen de kosten van het meetpunt. Ze hebben eveneens de meetmethode vastgesteld en vastgelegd, waar op gemeten wordt. De locatie van het meetpunt is hiervan afhankelijk.

(Bron: Echo van Horst aan de Maas)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel