Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Duurzaamheid als factor in de toekomststrategie van individuele bedrijven wordt steeds belangrijker, en wordt vaak al als vanzelfsprekend beschouwd. Dat duurzaamheid ook een steeds grotere rol speelt in de ontwikkeling van complete bedrijventerreinen is minder vanzelfsprekend, en komt eigenlijk nog vrij weinig voor. Fresh Park Venlo heeft, als volledig in vers gespecialiseerd bedrijventerrein, onlangs een actief beleid vastgesteld voor een verdere duurzame ontwikkeling van het terrein en de bijbehorende gebouwen.

Het duurzaamheidsbeleid van Fresh Park Venlo heeft betrekking op vier onderdelen, te weten de bestaande bouw, de nieuwbouw, de inkoop, en het terrein zelf. "Wat de bestaande bouw betreft kijken we bijvoorbeeld of koelapparatuur wel optimaal functioneert. Door slimmer gebruik van installaties valt wel zo’n 30% aan energiekosten te besparen”, aldus projectleider duurzaamheid Gerard van Heemst. Hij noemt verder dakrenovaties als goed voorbeeld voor het duurzamer maken van bestaande bouw. “Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het aanleggen van mosdaken of het plaatsen van zonnepanelen op bestaande daken, waar we inmiddels heel actief in zijn", zegt van Heemst.

Energiezuinig
Bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen werkt Fresh Park Venlo voortaan volgens een nieuw gebouwenconcept, waarbij energiezuinig bouwen het uitgangspunt is. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan geïntegreerde koeling en verwarming, waarbij via buffers de overschotten in zomer en winter naar behoefte kunnen worden ingezet. Volgens van Heemst spelen ook de toeleveranciers van Fresh Park Venlo bij het energiezuinig bouwen een belangrijke rol, omdat zij voortaan hun producten op duurzaamheid moeten gaan meten.

“Dat raakt direct aan het derde punt van ons beleid, te weten de inkoop. We kijken voortaan niet meer alleen naar de laagste prijs, maar kijken ook nadrukkelijk of de leverancier actief is op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Anders gezegd: wat doet de leverancier zelf aan duurzaamheid. Dat speelt in onze inkoopafweging echt een rol”, aldus Gerard van Heemst.

Verlichting
Met een oppervlakte van 130 hectare is er ook op het terrein van Fresh Park Venlo veel ‘duurzaamheidswinst’ te behalen. De grote daken van de gebouwen op het terrein vangen bijvoorbeeld erg veel regenwater op, en het beleid van Fresh Park Venlo is er op gericht dit water niet meer via afwatering in de Maas te laten weglopen, maar om het via infiltratiebekkens in de bodem te laten zakken voor een betere grondwaterstand. De verlichting op het terrein wordt gefaseerd vervangen door energiezuinige lampen, waardoor los van het milieuvoordeel ook op energiekosten wordt bezuinigd. Ook wordt waar mogelijk zogenaamde dynamische verlichting ingevoerd, die alleen inschakelt als een sensor activiteit waarneemt.
Projectleider van Heemst onderstreept dat het door Fresh Park Venlo vastgestelde duurzaamheidsbeleid geen modegrill is. "We zijn het aan de toekomstige generatie verplicht om ook als bedrijventerrein actief bij te dragen aan een meer duurzame samenleving."

(Bron: Fresh Park Venlo, 28-4-2010)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel