Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vijftigduizend varkens of een miljoen kippen in één fabriek achter tralies en betonnen muren… Een megastal. De meerderheid van Nederland is tegen, alle argumenten voor megastallen zijn onderuit gehaald, maar toch schieten deze enorme dierfabrieken als paddenstoelen uit de grond. Wat is een megastal en wat betekenen ze voor mens en dier?

Er is geen duidelijke definitie van een ‘megastal’, maar in de regel gaat het over bedrijven die op één locatie minimaal 2.000 zeugen, 12.500 vleesvarkens, 185.000 legkippen of 360.000 vleeskippen houden.

Concurrentie om kiloknallers
Het maakt voor een varken niet veel uit of hij wordt geboren in een bedrijf met 5.000 of 50.000 varkens. Hij leeft nog steeds zes maanden lang op een minimale ruimte van 0,8 – 1,0 m2 in een dichte stal. Individuele zorg heeft hij bij geen van twee. Maar als er brand of een ziekte uitbreekt, zijn er wel ineens 50.000 varkens de dupe en geen 5.000. Extra antibiotica en medicijngebruik zijn nodig om ziektes te onderdrukken. Nu al wordt zoveel antibiotica gebruikt dat bacteriën resistent worden. De overheid ziet kansen voor dierenwelzijn in de megastal, maar die zullen niet worden benut: een gevolg van de toenemende concurrentie om kiloknallers.

Dierenwelzijn
Waarom zijn deze megastallen hier zo in opkomst? Omdat Nederland is gespecialiseerd in kiloknallen: het produceren van grote hoeveelheden goedkoop vlees - over de ruggen van de dieren. Door de toenemende concurrentie met landen waar grond en arbeid goedkoper zijn, zoeken boer en overheid hun heil in schaalvergroting. Deze strijd is gedoemd te mislukken, want een varkensflat in Polen zal het altijd winnen van een varkensflat in Nederland. We kunnen alleen maar koploper worden in Europa als we ons specialiseren in kwaliteit en dierenwelzijn, in plaats van in kwantiteit. Daar zijn Wakker Dier en economen het over eens.

Milieufabels
Voorstanders van megastallen vinden dat deze stallen kansen bieden voor het milieu: ze staan op industrieterreinen en vervuilen daarom het landschap niet. En grotere stallen kunnen zich betere luchtwassers veroorloven en zo de uitstoot van schadelijke stoffen beter tegenhouden. Wakker Dier vindt dit geneuzel in de marge. Als we écht het milieu, het klimaat en de bossen in Zuid-Amerika willen sparen, is er maar één logische oplossing: minder dieren houden. Want minder dieren betekent minder mest, minder uitstoot en minder veevoer!

Geen weg terug
Een boer met een varkensflat op een industrieterrein kan niet terug naar een meer duurzame houderij met bijvoorbeeld een scharreluitloop naar buiten. Want waar moet die uitloop komen?

Wat doet Wakker Dier
Alle acties tegen de vee-industrie omvatten logischerwijs ook de megastal. Wakker Dier heeft al jarenlang juridische zaken lopen tegen de twee grootste megastallen in Nederland: varkensflat de Knorhof en de grootste legbatterij van ons land in Groesbeek.

Zie ook:
- de site van Wakker Dier
- CLM: "Megastallen nader bekeken"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel