Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft een brief gestuurd naar de Commissie Bezwaar en Beroep van de gemeente Horst aan de Maas, waarin de vereniging vraagt wanneer de commissie een uitspraak doet over de klacht van Behoud de Parel over de manier waarop het College van B&W de resultaten van een rapportage van de GGD Noord- en Midden Limburg over de gezondheids-effecten van het NGB heeft gemanipuleerd. Behoud de Parel voegt aan haar brief een aantal stukken toe, die haar klacht verder onderbouwen. Daaronder een verweer van de auteur van de rapportage, die stelt dat de gemeente via een persbericht ten onrechte de suggestie wekte, dat het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens en 1,2 miljoen kippen) geen gezondheidsrisico’s kende.

In de brief wijst Behoud de Parel er op dat zij al op 24 november 2009 een eerste brief heeft geschreven, waarin zij bezwaar maakt tegen het handelen van het College van B&W met betrekking tot het rapport “Intensieve veehouderij Gemeente Horst aan de Maas” (september 2009, geschreven door Drs. M. Meijerink). Het zou volgens Behoud de Parel gaan om een onzorgvuldige onderzoek, dat door B&W gebruikt is om de bevolking te tonen dat er aangaande het NGB geen – negatieve - gezondheidseffecten te verwachten zijn. Niet geheel toevallig – zo meent Behoud de Parel – kwam dit onderzoek juist voor de verkiezingen in de openbaarheid, terwijl het rapport al ruim zeven maanden klaar lag om gepubliceerd te worden.

Na een aanvankelijke afwijzing van de klacht door het College van B&W heeft Behoud de Parel op 16 augustus opnieuw een klacht ingediend bij de commissie, wat uiteindelijk er toe leidde, dat het bezwaar, c.q. de klacht over het handelen van B&W toch behandeld werd door de commissie in een hoorzitting op 30 november 2010. Nu – ruim drie maanden verder – is er nog steeds geen uitspraak. De tijd tussen 24-11-’09 en 11-3-’11 acht Behoud de Parel wel erg lang.

Tijdens de hoorzitting heeft Behoud de Parel een toelichting gegeven op haar klacht en heeft de vertegenwoordiger van Behoud de Parel stukken verstrekt, waaruit volgens haar blijkt dat B&W niet correct heeft gehandeld en onjuiste berichten heeft gepubliceerd. In een verweerschrift van de hand van de auteur van de rapportage (geschreven naar aanleiding van een vergelijkbare klacht die ingediend is bij de GGD Noord- en Midden Limburg) wordt aangegeven, dat:
- Bij het opstellen van de rapportage baseert de GGD zich op door de gemeente beschikbaar gestelde (meet)gegevens welke zijn opgesteld door externe adviesbureaus. De resultaten van deze eerste verkenning zijn verwoord in een conceptadviesrapport Intensieve veehouderij gemeente Horst aan de Maas. In het rapport wordt nadrukkelijk niet de conclusie getrokken dat er geen gezondheidsrisico's zijn. De gezondheidsrisico's zijn inzichtelijk gemaakt.
- Eén van de belangrijkste conclusies uit dit adviesrapport luidt dan ook dat het indicatieve waarden betreft en dat aanvullend onderzoek in de vorm van verspreidingsberekeningen noodzakelijk zijn.
- De GGD erkent dat de wijze waarop de onderzoeksgegevens zijn verwoord wellicht anders had gekund. Hierbij heeft de GGD zich onvoldoende gerealiseerd dat het adviesrapport ter beschikking gesteld zou worden door de gemeente aan derden.
- Diverse partijen hebben (..) de conclusie getrokken dat er geen risico is voor de volksgezondheid. Zo als onder Ad. 2 vermeld is dit niet conform hetgeen de GGD concludeert in haar adviesrapport.
- De GGD is van mening dat zij onvoldoende is betrokken door de gemeente bij het verwoorden van de conclusies en het openbaar maken van het adviesrapport.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel