Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

MRSA, ESBL en andere resistente bacteriën, ze zitten in ons vlees en we worden er ziek van. Oorzaak? We krijgen teveel antibiotica als we ziek zijn, maar vooral de dieren die we eten krijgen teveel binnen. Dat het anders kan, bewijst pluimveehouder Chris Borren.

Zijn kippen krijgen al 8 jaar geen antibiotica meer, hij vertrouwt op Allicine, een natuurlijk antibioticum uit knoflook. En ook Arnold van Veelen is overgestapt op dit middel. Op zijn reguliere rundveebedrijf krijgen zijn koeien al 5 jaar nauwelijks antibiotica meer. Wetenschappers van de Universiteit Wageningen bevestigen de werking van het middel en wijzen op een grotere rol die natuurlijke middelen in de veeteelt kunnen spelen. De onderzoekers zeggen te weinig geld te hebben om grootschalig onderzoek hier naar te doen. EenVandaag bezoekt boeren en onderzoekers en vraagt staatssecretaris Bleker om een reactie. Dat kunt u hier bekijken.

Overigens is van belang op te merken dat de intensieve veehouderij antibiotica niet (alleen) gebruikt ter bestrijding van infecties, maar (vooral) ook, omdat de antibiotica werkt als een groeiversneller: kippen en varkens krijgen er sneller meer vlees van aan hun botten! En dat effect kan niet bereikt worden met Allicine. Daarvoor is een metaliteitsverandering nodig bij de intensieve veehouderij en omdat die niet op korte termijn te verwachten valt, dient er - om te beginnen - een halt toegereopen te worden aan de megastallen. Want inmiddels is bewezen dat met de schaalvergroting het gebruik van antibiotica exponentieel is gestegen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel