Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Utrecht - "Nuchter, met verstand en idealisme", zo zegt staatssecretaris Bleker met Natura 2000 om te willen gaan. "Naïef en zonder visie" stelt universitair docent Ecologie van natuurontwikkeling en -beheer Jerry van Dijk van de Universiteit Utrecht na lezing van het tienpuntenplan Natura 2000, dat Bleker 14 september 2011 presenteerde. In deze kamerbrief doet de staatssecretaris zijn voornemens uit de doeken.

Focus verschuift van ‘natuurbehoud' naar ‘minimale investering'
"Feitelijk verandert de staatssecretaris de hoofddoelstelling van het natuurbeleid: van het behouden van de Nederlandse natuur en biodiversiteit naar het voldoen aan de minimale EU-eisen waar Nederland juridisch nog mee weg komt. Daar spreekt toch weinig idealisme uit."

"Natura 2000, een Europees netwerk van natuurgebieden, is destijds in het leven geroepen om voor Europa belangrijke natuurwaarden extra te borgen. Bleker reduceert nu de nationale natuurdoelstellingen tot alleen het behoud van die Europese natuurwaarden en trekt de stekker uit het beheer van alle andere natuur in Nederland. Hij realiseert zich daarbij niet dat die overige natuur een wezenlijke bijdrage levert aan de Natura 2000-gebieden."

Zelfs de minimale eis wordt niet gehaald
"Zelfs voor het halen van de minimale EU-doelstellingen heeft Nederland nu een groot probleem vanwege de jarenlange aantasting van de Nederlandse natuur. Tachtig procent van de soorten en habitats in de Nederlandse Natura 2000-gebieden gaat nog steeds achteruit. Daarmee wordt zelfs niet aan de minimale eis voor behoud van de huidige aantallen voldaan."

Zestig procent minder budget
"Voordat de staatssecretaris überhaupt op zoek kan gaan naar rek en ruimte in de Europese eisen, moet eerst deze achteruitgang gestopt worden. Hoe hij dat denkt te bereiken met een korting van zestig procent op het budget voor natuur, het afschaffen van natuurdoelen buiten Natura 2000 en een uitgeklede Ecologische Hoofdstructuur, daar wordt met geen woord over gerept. Als de staatssecretaris werkelijk met verstand en idealisme te werk zou gaan, zou een visie hierop niet ontbreken."

dr. Jerry van Dijk
Universitair docent Ecologie van natuurontwikkeling en -beheer
faculteit Geowetenschappen
Universiteit Utrecht

Het tienpuntenplan Natura 2000 (14-09-2011) van staatssecretaris Bleker

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel