Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

WAGENINGEN – Om de overdracht van MRSA van varkens op mensen te beperken, moet de bacterie bij de bron worden aangepakt: op de boerderij. Vermindering van het antibioticagebruik alleen zal het probleem niet verhelpen, omdat de resistente bacterie zich ook kan verspreiden en handhaven onder varkens die geen antibiotica krijgen toegediend. Dat staat in het proefschrift van Els Broens, waarop ze 28 oktober promoveerde aan Wageningen University.

Aanleiding voor het onderzoek was de vondst van een verband tussen patiënten met methicilline resistente Staphylococcus aureus (MRSA), de ‘ziekenhuisbacterie’, en contact met varkens. Het onderzoek van Broens toont aan dat deze veegerelateerde (v-)MRSA in 2008 aanwezig was op de meerderheid van de Nederlandse varkensbedrijven (70 procent) en dat grotere bedrijven vaker v-MRSA positief waren dan kleinere bedrijven. In 2007 kwam de MRSA-bacterie nog maar op 40 procent van de varkensbedrijven voor.

Grootschalig antibioticagebruik
De MRSA-bacterie, die resistent is tegen antibiotica, heeft zich volgens Broens de afgelopen jaren in rap tempo verspreid binnen de varkenshouderij in Nederland. Grootschalig antibioticagebruik heeft vermoedelijk aan die verspreiding bijgedragen, maar terugdringen van antibiotica is onvoldoende om de MRSA te elimineren op varkensbedrijven. Bedrijfsgrootte (meer dan 500 zeugen) blijkt een verzameling van risicofactoren te zijn, waardoor grotere bedrijven vaker positief zijn.

De bacterie verplaatst zich van bedrijf naar bedrijf via veetransporten. Maar ook tijdens transport naar het slachthuis en in wachtruimten in het slachthuis raken veel varkens binnen enkele uren besmet, doordat de MRSA bij andere varkens of in de veewagen aanwezig is. Uit het onderzoek van Broens blijkt dat zes procent van het slachthuispersoneel positief getest is op de v-MRSA, allemaal mensen die met levende varkens werken. Slachthuismedewerkers die met dode varkens werken, zouden geen risico lopen.

Naast vermindering van het antibioticagebruik pleit Broens voor hygiënemaatregelen, om verspreiding van resistente bacteriën op en tussen varkensbedrijven te voorkomen. Dat vereist volgens de onderzoekster een gezamenlijk plan van boeren, politici, supermarkten en dierenartsen.

Proefschrift Els Broens: ‘Livestock-associated methicillin resistant Staphylococcus aureus in pigs – prevalence, risk factors and transmission dynamics’opgenomen in de bijlage.

(Bron: Wageningen University, 2-11-'11)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel