Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Maandag 19 november brengt PvdA Tweede Kamerlid Waalkens een bezoek aan onze gemeente. Hij komt naar Horst aan de Maas in verband met de discussie over het Nieuw Gemengd Bedrijf en de keuzes voor de invulling van het buitengebied. Voorafgaande aan de discussieavond gaat Waalkens op bezoek bij biologisch tuinder André Vollenberg, lid van actiegroep Behoud de Parel.

Tijdens de discussieavond met Waalkens gaat het met name over de invulling van het Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Witveld. Eén van de initiatieven - in het kader van de reconstructie - is het Nieuw Gemengd Bedrijf (een megabedrijf met 1,2 miljoen kippen inclusief slachterij en 35.000 varkens).

Moet in landbouwontwikkelingsgebied het Witveld alleen ruimte zijn voor “eigen boeren” die in de knel zitten, hoe kunnen we de doelen van de reconstructie zo goed mogelijk realiseren, is het buitengebied van de agribusiness of kan het ook in te toekomst goed samen gaan met recreatie en leefbare kernen? Zijn er grenzen aan de bouwruimte die we agribedrijven willen bieden of is dat criterium ondergeschikt aan duurzaamheidcriteria en innovatiekracht?

Waalkens komt maandagavond 19 november. Aanvangstijd 19.30 uur, locatie: Brasserie de Witte Dame Grubbenvorst.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel