Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Inovatoren Met de Floriade – de wereldtuinbouwtentoonstelling die woensdag 4 april nabij Grubbenvorst (gemeente Horst aan de Maas) van start gaat – wil Noord-Limburg zich tonen als hét centrum van “cradle to cradle” en de ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw. Ondertussen – in de praktijk – worden plannen ontwikkeld om een kilometer van de Floriade vandaan de grootste megastal van Nederland te bouwen: het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB). Vijfendertigduizend varkens en 1,3 miljoen kippen! Al meer dan vijf jaar heeft vereniging Behoud de Parel samen met de burgers uit Grubbenvorst de plannen tegen kunnen houden. Maar ze zijn nog steeds niet van de baan. Vandaar dat Behoud de Parel zich bij de opening van de Floriade duidelijk manifesteerde. Tegen de zin van de Noord-Limburgse bestuurders.

Vijf jaar verzet tegen gigastal
Al vijf jaar verzet de bevolking van Grubbenvorst zich tegen de geplande komst van het NGB: 35.000 varkens, 1,3 miljoen kippen, een slachterij en een mestvergistingsinstallatie. Het dorpje, tussen Venlo en Horst, wordt – als alle plannen door gaan – ingeklemd tussen het NGB, een zandverwerkings-installatie aan de Maas, kastuinbouwgebied Californië met tuinbouwkassen van 60 hectare en een uitdijende veiling. In sommige opzichten voelt Grubbenvorst zich als de kleine nederzetting van Asterix en Obelix, dat moedig weerstand biedt aan de megalomane bestuurders, die Noord-Limburg op willen stoten in de vaart der volkeren. In dit geval ten koste van Grubbenvorst. De grote promotor van zogenaamde Agroparken (waar het NGB een voorbeeld van is), Peter Smeets, stelde medio 2009 nog voor Grubbenvorst (zo’n 5000 inwoners) op te heffen of te verplaatsen ten gunste van het NGB en nog een aantal andere megastallen (zie het artikel daarover op deze website).
Tractor
B&W proberen protest Behoud de Parel te verdoezelen
Het bestuur van de gemeente Horst aan de Maas doet er alles aan om te voorkomen dat de protesten van de burgers van Grubbenvorst en Behoud de Parel tijdens de Floriade naar voren komen. Onlangs nog eiste B&W van Behoud de Parel dat zij een protestbord tegen de megastal aan de A73 (zo’n vijfhonderd meter schuin tegenover de entree van de Floriade) moest verwijderen. Behoud de Parel weigerde. Met als gevolg dat B&W het bord nu weg wil krijgen met een dwangsom van 2500 euro. Dat steekt te meer omdat B&W weigert handhavend op te treden tegen een illegale stal van één van de partners van het NGB. De stal voldoet niet aan de gestelde milieueisen en weigert verplichte voorzieningen te treffen.
viaduct
Demonstratie bij opening Floriade
De vereniging is niet gezwicht voor dat dreigement en heeft tijdens de opening van de Floriade zelfs een tandje bij geschakeld. Het is de Noord Limburgse bestuurders niet ontgaan, dat de burgers van Grubbenvorst zich zullen blijven verzetten tegen een stal die het nu nog open landschap zal verstoren, de leefomgeving zal vervuilen (ammoniak, stank, vrachtverkeer) en de gezondheid van de omwonenden in gevaar brengt (fijnstof, infectiegevaar door zoönosen en virussen en MRSA en ESBL door overvloedig antibioticagebruik).

politie1 In de middaguren - bij de aankomst van de Koningin - stonden leden van Behoud de Parel met spandoeken op viaducten, om te laten horen: Floriade oké? Megastallen NEE! en Floriade top? Megstallen FLOP!. De politie was er echter als de kippen bij om de spandoeken van Behoud de Parel weg te halen. Een spandoek werd in beslag genomen en de namen van de actievoerders werden genoteerd. politie2

's Avonds, bij de aankomst van de genodigden van het openingsspektakel demonstreerden "De Parels" opnieuw. Met een tractor werd een groot bord voortgetrokken tot vlak voor de Inovatoren en ook de andere spandoeken kregen brede aandacht van het toestromende publiek. De politie liet zich nu nauwelijks meer zien. Ook de pers was aanwezig om foto's te knippen.

Behoud de Parel