Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Floriade is afgelopen. Allom tevredenheid, zo lijkt het. De bezoekersaantallen zijn gehaald en de indriuk wordt gewekt dat daarmee ook financieel succes bereikt is. En - als over een tijdje zou blijken dat het toch tegenvalt - heeft men zich alvast ingedekt. Immers: de "spinn-off" (de winst die elders bereikt is, met name bij het bedrijfsleven in de regio) is oké. Maar vergeten wordt dat het de bedoeling was dat de Innovatoren en Villa Flora oorspronkelijk gebouwd zouden worden door commerciële partijen. Dat is - mede door de economische crisis niet gelukt. Maar ze staan er toch. De overheid (provincie en gemeente) hebben de gebouwen gefinancierd. Dus de burgers in de deelnemende gemeenbten hebben het benodigde geld op tafel gelegd. Dat wordt - zo lijkt het - bij de evaluaties buiten beschouwing gelaten...

In de bijlagen twee artikelen naar aanleiding van de beëindiging van de Floriade. Eén over de founding father (of zoals Dagbald de Limburger het noemt: De Peetvader) Frissen en één over Floriade-directeur Paul Beck.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel