Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

11-01-2013 • De gemeenteraadsfracties van de SP in de regio Venlo, waaronder de fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas en de Statenfractie van de SP in de provincie Limburg willen een diepgaand onderzoek naar het falen van de Floriade. De SP heeft aangekondigd om met een voorstel voor een lokale variant van een parlementaire enquête te komen. “De onderste steen moet boven komen. Dit kan alleen door alle betrokkenen onder ede te horen.” Aldus SP Statenlid Thijs Coppus.

Eind 2012 werd duidelijk dat de Floriade waarschijnlijk een verlies van 9 miljoen euro zal lijden. De vijf Noord-Limburgse gemeenten die de Floriade hebben georganiseerd moeten voor dit verlies opdraaien. “Bijna iedereen die een rol heeft gespeeld bij de organisatie van de Floriade, heeft inmiddels het zinkende schip verlaten. De SP wil dat deze mensen zich verantwoorden aan de Noord-Limburgse belastingbetalers die uiteindelijk voor het verlies op mogen draaien. Want terwijl gemeenten geen geld meer hebben voor bibliotheken in dorpen, het open houden van brandweerkazernes en jongerenwerkers moeten ze wel nog eens negen miljoen euro extra ophoesten.” Aldus Thijs Coppus.

Afgelopen weken hebben lokale politici van bijna alle partijen zich verontwaardigd uitgesproken over het verlies dat de Floriade heeft geleden. Ook waren er veel partijen die een onderzoek wilden. “Wij kunnen het daarom niet voorstellen dat er partijen zijn die tegen een raadsenquête over het enorme verlies van de Floriade zijn. Want alleen met zo'n onderzoek kan de onderste steen boven komen.”

(Bron: Website SP Horst aan de Maas - zie ook de bijlagen bij het artikel op de website van de SP)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel