Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Apeldoorn - De enige uitweg uit de huidige crisis in de vleeskalverhouderij is vergroting van de afzetmarkt. Daarom zijn een snelle herovering van de Japanse markt en een hernieuwde toegang tot de Amerikaanse markt van enorm groot belang. Dit zegt Hennie Swinkels, directeur corporate affairs van de Van Drie Group. Daarover kun je van mening verschillen. Waarom op een overvoerde markt nog méér mestkalveren produceren, zoals Klopman van plan is op landbouwontwikkelingsgebied Witveldweg in Horst aan de Maas, door zijn bedrijf uit te bouwen tot een megastal.

Momenteel is de kalfsvleesmarkt overvoerd, met name door een stagnerende afzet in Europa. Het aanbod van zowel blanke vleeskalveren als van jonge rosékalveren is te groot naar rato van de afzetmogelijkheden. Dat veroorzaakt stevige druk op de marges. Dat het momenteel iets minder slecht gaat in de markt voor oudere rosékalveren, is volgens Swinkels een tijdelijk verschijnsel. Het vlees van oudere rosés lift mee op de hoge prijzen voor rundvlees, maar dat biedt geen structureel houvast.

Hopen op lagere voergrondstofprijzen is naar de mening van Swinkels zinloos. De zuivelmarkt is hoog en lijkt dat te blijven. Wel is nog enige winst te behalen bij de verdere optimalisering van het rantsoen.

(Bron: Boerderij, Klaas van der Horst, 11 juni 2013)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel